Zinde kuvvet nedir, Zinde kuvvet ne demek

  • Taze kuvvet
  • Güçlü, donanımlı, yıpranmamış, etkili kişi veya kurum.

Zinde kuvvet anlamı, kısaca tanımı:

Zinde : Dinç, canlı, diri, sağlam.

Kuvvet : Yetke, erk, nüfuz. Bir ülkenin silahlı gücü. Fiziksel güç, takat. Şiddet, zor, cebir. Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik. Güç. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Dayanıklı olma durumu.

Kuvve : Yeti. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü. Düşünce, niyet.

Taze : Genç kadın. Bozulmamış, bayatlamamış olan. Kuru olmayan, körpe, kuru karşıtı. Dinç, yıpranmamış, yorulmamış. Yeni, zamanı geçmemiş.

Güçlü : Nitelikleri ile etki yaratan, etkili. Şiddeti çok olan. Gücü olan, kuvvetli, yavuz. Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu.

Donanım : Bir bilgisayarda bulunan fiziksel birimler. Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara vb. manevra araçları. Tesisat.

Yıpranma : Doku bozukluğu. Yıpranmak işi.

Etki : Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir.

 

Kişi : Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Erkek. Eş, koca.

Kurum : Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese. Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is.