Çevrim içi nedir, Çevrim içi ne demek

Çevrim içi; bir bilişim terimidir.

  • Bilgisayar sisteminde sunucuya bağlı ve çalışır durumda olma

Çevrim içi hakkında bilgiler

Çevrim içi (İngilizce: online), bilgisayar sisteminde sunucuya bağlı ve çalışır durumda olma halidir.

Türkçeye İngilizce'dekinden daha dar anlamıyla yalnızca bilgisayar ve ilgili konularıyla bağlantılı olarak yerleşmiş bir sözcüktür. Bilgisayar başında iken çevrim içi olunması, bilgisayarın birçok başka bilgisayardan oluşan bir ağa bağlı ve bu ağ üzerinde çalışır.

Çevrim içi ile ilgili Cümleler

  • Sanırım çevrim içi tanışma güvenli değil.
  • Benim banka ekstresi artık posta ile gelmiyor, ona ancak çevrim içi ulaşılabilir.
  • Öğretim videolar birçok çevrim içi derslerin önemli bir bileşenidir.
  • Dün onun çevrim içi bulduğum bir postasını okudum.
  • Bu çevrim içi ankete katılmak için size bazı kişisel bilgiler sorabiliriz.
  • Çevrim içi alımlar son bir yılda yüzde on beş arttı.
  • Bütün bir gün seni çevrim içi görmemem neredeyse beni korkuttu.
  • Ürünlerini çevrim içi satmaya çalışmalısın.

Çevrim içi anlamı, kısaca tanımı:

Bilgisayar : Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin.

 

Sistem : Yol, yöntem. Düzen. Model, tip. Dizge. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni.

Sunucu : Bir ağda diğer kullanıcılar tarafından erişilen kaynakları barındıran bilgisayar. Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, açıklayan kimse, takdimci, anonsör.

Çalış : Çalma işi.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Çevrim : Bir elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol, devre. Devir. Elektrik enerjisinin bir başka enerjiye dönüştürülmesi.

Çevri : Bir söz veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, tevil. Girdap.

Türkçe : Genel Türk dili. Türkiye Türkçesi.

İngilizce : Hint-Avrupa dil ailesinden, İngiltere'de, biraz farklı biçimiyle Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve İngiliz uygarlığını benimsemiş olan ülkelerde kullanılan dil, İngiliz İngilizcesi. Bu dille yazılmış olan.

Bağlantı : Yapılacak işle ilgili sözlü veya yazılı anlaşma, angajman. İki şey arasında ilişki sağlayan bağ. İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması, ilişki, irtibat, bağlanak.

Sözcük : Kelime.