Öğretmenevi nedir, Öğretmenevi ne demek

  • Öğretmenlerin barınma, yemek, eğlence vb. gereksinimlerini karşılamak üzere yapılmış bina

Öğretmenevi anlamı, kısaca tanımı:

Öğretmen : Mesleği bilgi öğretmek olan kimse, hoca, muallim, muallime.

Öğretme : Öğretmek işi.

Barınma : Barınmak işi.

Yemek : Günün belli saatlerinde yenilen besin. Aşındırmak, kemirmek, oymak, delmek. Birine alacağını vermemek, ödememek. Isırmak. Konuklara yiyecek verilerek yapılmış olan ağırlama. Sürekli üzmek, tedirgin etmek. Ağızda çiğneyerek yutmak. Gücünü kırmak, perişan etmek, mahvetmek. Yemek yeme, karın doyurma işi. Yenmek için pişirilip hazırlanmış yiyecek, aş, taam, ekmek. Kandırmak. Harcamak, tüketmek, bitirmek. Harcanmak, kullanılmak, sarf edilmek. Yasal yoldan cezalandırılmak. Batmak, çizmek, kaşındırmak, dalamak. Başkasının parasını harcamak. Hoşa gitmeyen kötü bir duruma uğramak, tutulmak. Hakkı olmayan ve kendisine yasak edilmiş bulunan bir şeyi kabul etmek.

Eğlence : Eğlenme işi, sefahat. Neşeli ve hoşça vakit geçirten şey veya kimse.

Gereksinim : Eksikliği duyulan şey, ihtiyaç.

Karşılamak : Masrafı ödemek. Karşılık olmak, denk gelmek, tekabül etmek. Önlemek, durdurmak. Dışarıdan gelen bir kimseye karşılayıcı olarak çıkmak, istikbal etmek. Söylenen, yapılan, bildirilen bir şeyi olumlu veya olumsuz bulmak. Boksta karşı oyuncunun yumruklarını savmak.

Bina : Çatı. Arapça fiil çatısını konu edinen bilim veya kitap. Yapı.