Şeker hastalığı nedir, Şeker hastalığı ne demek

Şeker hastalığı; bir tıp terimidir.

  • Kanda şeker düzeyinin normal değerlerin üzerine çıkması sonucu çok su içme, çok yemek yeme, çok idrar yapma ve idrarda şeker bulunması ile beliren hastalık, şeker, diyabet

"Şeker hastalığı" ile ilgili cümle

  • "Ben de hastayım hanım, şeker hastalığım var." - S. F. Abasıyanık

Biyoloji'deki anlamı:

Kanda şeker seviyesinin çok artması ile ortaya çıkan hastalık. Diyabet.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Diyabetes mellitus.

İngilizce'de Şeker hastalığı ne demek? Şeker hastalığı ingilizcesi nedir?:

diabetes, diabetes mellitus

Şeker hastalığı hakkında bilgiler

[Bakınız: diyabet]

Şeker hastalığı ile ilgili Cümleler

  • Kız arkadaşını şeker hastalığından kaybetti.
  • Şeker hastalığın nasıl gidiyor?
  • Şeker hastalığın var mı?
  • Şeker hastalığı bazen seni sinirli yapıyor.
  • Şeker hastalığın yok mu?
  • Şeker hastalığınız var mı?

Şeker hastalığı kısaca anlamı, tanımı:

Diyabet : Şeker hastalığı.

Şeker : Sevimli, cana yakın ve güzel. Şeker hastalığı. Bu madde katılarak yapılmış lokum, akide, çikolata vb. tatlı yiyeceklerin genel adı. Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday vb. bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı.

 

Hasta : Parasız, züğürt. Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan. Aşırı düşkün, tutkun. Hastalık, kaza veya yaralanma dolayısıyla fizik veya ruh sağlığı bozulmuş ve tedavi edilmesi gereken kimse, rahatsız.

Düzey : Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya kimselere göre olan değer ve yücelik derecesi, seviye. Bir kursun basamaklarından her biri, kur. Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye.

Normal : Aşırılığı, eksikliği ve taşkınlığı olmama, ortalama durum. Kurala uygun, alışılagelen, olağan, düzgülü, aşırılığı olmayan, uygun. Bir eğrinin bir teğetine değme noktasından çizilen dikme.

Değer : Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.

 

Çıkma : Eski, kullanılmış. Çıkmış. Desteklemek amacıyla verilen para. Çıkmak işi. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak. Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon. Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, çıkıntı, derkenar.

Yemek : Isırmak. Hakkı olmayan ve kendisine yasak edilmiş bulunan bir şeyi kabul etmek. Birine alacağını vermemek, ödememek. Yemek yeme, karın doyurma işi. Batmak, çizmek, kaşındırmak, dalamak. Sürekli üzmek, tedirgin etmek. Ağızda çiğneyerek yutmak. Başkasının parasını harcamak. Harcanmak, kullanılmak, sarf edilmek. Aşındırmak, kemirmek, oymak, delmek. Kandırmak. Yenmek için pişirilip hazırlanmış yiyecek, aş, taam, ekmek. Konuklara yiyecek verilerek yapılmış olan ağırlama. Yasal yoldan cezalandırılmak. Günün belli saatlerinde yenilen besin. Gücünü kırmak, perişan etmek, mahvetmek. Harcamak, tüketmek, bitirmek. Hoşa gitmeyen kötü bir duruma uğramak, tutulmak.

İdrar : Böbreklerde kandan süzülerek idrar yolları aracılığıyla dışarıya atılan sıvı, sidik, küçük abdest, hacet.

Yapma : Yapmak işi. Yapmacık, sahici karşıtı. Yapay.

Diğer dillerde Şeker hastalığı anlamı nedir?

İngilizce'de Şeker hastalığı ne demek? : n. diabetes

Fransızca'da Şeker hastalığı : diabète [le]

Almanca'da Şeker hastalığı : n. Diabetes, Zucker

Rusça'da Şeker hastalığı : n. диабет (M)

adj. диабетический