Acros türkçesi Acros nedir

Acros ile ilgili cümleler

English: A boy is walking across the street.
Turkish: Bir çocuk caddeyi geçiyor.

English: A banking scandal is sweeping across Capitol Hill.
Turkish: Bir bankacılık skandalı Capitol Hill'i baştan başa süpürüyor.

English: A cold snap spread across Europe.
Turkish: Bir soğuk hava dalgası Avrupa'ya yayıldı.

English: A bridge was built across the river.
Turkish: Nehrin üzerine bir köprü yapıldı.

English: A cat ran across the street.
Turkish: Bir kedi caddeyi koşarak geçti.

Acros ingilizcede ne demek, Acros nerede nasıl kullanılır?

Acrosclerosis : Akroskleroz.

Acrosin : Akrozin. Akrosin. Dölleme esnasında ovumun zona pellucida tabakasının delinip geçilmesine yardımcı olan sperm başının ön tarafında bulunan tripsin benzeri bir enzim.

Acrosome : Sperm başının ucunda, spermin yumurtaya girebilmesini sağlamak üzere yumurta örtülerini sindiren hidroliz enzimlerini kapsayan, golgi kompleksinden oluşan bir organel. Spermatozoonun baş kısmında bulunan ve dölleme sırasında yumurta hücresini delmeye yarayan hyaluronidaz ve akrozin gibi enzimleri içeren sivri çıkıntı. kimi parazit türleri spermatozoalarının önündeki en uç nokta. Akrozom. Ucuncisim. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Sperm başının ön kısmında, spermin yumurtaya girebilmesini sağlamak üzere yumurta örtülerini sindiren ve yumurtaya penetrasyon için gerekli hidroliz enzimlerini içeren, golgi kompleksinden oluşan bir organel.

 

Acrosome bladders : Spermatozoon başının ön kısmında plazma zarı ile dış akrozomal zarın erimesi sonucu meydana gelen, zona pellusidanın delinip geçilmesine yardımcı olan enzimlerle dolu iri kesecikler. Akrozom kesecikleri.

Acrosome reaction : Spermatozoon oosite ulaştığında zona pellusidayı delerek geçebilmesi için başının ön kısmında plazma zarı ile dış akrosomal zarın erimesiyle içerisi enzimlerle dolu iri keseciklerin meydana gelmesi, bunların içeriğini boşaltması sonucu zona pellusidanın geçilmesi esnasında sperm başının apeksi etrafında akrozom başlığının tamamen kaybolması ve ön yüzünde yalnız iç akrozomal zarın kalması ile belirgin olaylar ve değişiklikler. Akrozom reaksiyonu.

Across the sea : Denizin karşısında. Denizin diğer tarafında.

Across the board agreement : Toplu sözleşme.

Across the board : Genel. Herkesi ilgilendiren. Tüm üyeleri kapsayan. Dört bir tarafında. Tüm toplumu kapsayan. Her yerinde. Herkesi kapsayan. Herkese eşit. Geniş kapsamlı. Kapsamlı.

 

Acrospire : Akrospire.

Across the road : Yolun öbür tarafında. Yolun karşısında. Sokağın karşısında.

İngilizce Acros Türkçe anlamı, Acros eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Acros ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Eminences : Tümsek. Yüksek yer. Şöhret. Ün. (anatomi terimi) vücut çıkıntısı. Tepe. Yüksek bir mevki. Üstünlük. Onur unvanı. Vücuttaki kabarıklık (özellikle de bir kemik üzerinde).

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abdominal pain : Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Karın ağrısı.

Estate : Mülk. Arazi. Hal. Malikane. Sınıf. Durağan mal, kalıt, bırakıt gibi para ile ölçülebilen hak ve borçların tümü. Varlık. Emlak. Konak.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Freehold : Mülkiyet. Mülkiyet hakkı. Mal. İyelik hakkı. New jersey eyaletinde yerleşim yeri. Mülk.

Abdominal distention : Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Abdominal gerginlik.

Heights : Doruk. İrtifa. Boy. Zirve. Tepe.

High : Zirve. Kabarmak. Büyük vites. Yüksek yer. Direnmek. Uçma. Öfkelenmek. Pikap. Necip.

Highness : Yücelik. İrtifa.

Acros synonyms : seigneury, signory, heftier, highnesses, plantation, real estate, real property, abattoir, buoyant, abdominal fat necrosis, altitude, haute, a clay, hefty, bit, barbing, exaltations, cusps, a c syndrom, crown land, elevations, closing, bits, advanced, high pitched, extents, abdominal ovariectomy, apex, eminent, apexes, extent, realty, manor.

Acros zıt anlamlı kelimeler, Acros kelime anlamı

Acros antonyms : noncomprehensive.