Akaryakıt nedir, Akaryakıt ne demek

  • Benzin, gaz yağı, mazot vb. sıvı yakıt

Tarım alanında kullanılan kelime anlamı:

[Bakınız: yakıt]

Bilimsel terim anlamı:

Gazyağı, mazot, benzin ve benzeri sıvı yakacaklara verilen genel ad.

Isıl işlem fırınlarında ya da ocaklarında yakıt olarak kullanılan sıvı özdek.

İngilizce'de Akaryakıt ne demek? Akaryakıt ingilizcesi nedir?:

liquid fuel

Osmanlıca Akaryakıt ne demek? Akaryakıt Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

mahrukat-ı mayi'a, maddei müşteile

Akaryakıt hakkında bilgiler

Petrol, neft ya da yer yağı, hidrokarbonlar oluşmuş, sudan yoğun kıvamda, koyu renkli, arıtılmamış, kendisine özgü kokusu olan, yeraltından çıkarılmış doğal yanıcı mineral yağı. Latince’de taş anlamına gelen "petra" ile yağ anlamına gelen "oleum" sözcüklerinden oluşmuştur (Petra oleum= Petrol).

Petrol halk arasında, yalnız belirli bir yakıtı (benzin, gazyağı, dizel - motorin, motor yağı, fuel oil) olarak bilinmesine rağmen, aslında petrol kelimesi doğal halde bulunan ve yeraltından çıkarılan işlenmemiş ham petrol anlamına gelmektedir.

Petrol, hidrokarbonların karışımından meydana gelmiş olup, her zaman sabit bir kimyevî bileşimi yoktur. Doğal akaryakıt olan ham petrol, bulunduğu memleketlere göre değişen bileşimler gösterir. Örneğin; Amerika'da özellikle Pensilvanya bölgesinde çıkarılan petroller genellikle hidrokarbon sınıfından olan bileşikleri, Rusya petrolleri, kötü kokulu naften sınıfından bileşikleri; Romanya petrolleri ise bu ikisinin bir karışımını içerir.

 

Çeşitli tipteki petrollerin kendine has ağırlıkları 0,80-0,96; alevlenme noktaları 15-120 °C ve ortalama ısıtma kuvvetleri 10,500 kcal/kg'dır. Ortalama elementel bileşimleri ise; karbon %84, hidrojen %12, oksijen %1 olup çok az miktarda da kükürt bulunur. Teksas ve Kaliforniya petrollerinde kükürt diğerlerine oranla fazladır.

Akaryakıt kısaca anlamı, tanımı:

Yakıt : Enerji ve ısı ortaya çıkaran yanıcı madde. Doğal gaz, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde.

Akaryakıt istasyonu : Benzin, gaz, motorin vb. sıvı yakıtların satıldığı yer.

Akaryakıtçı : Akaryakıt satan kimse.

Akaryakıtçılık : Akaryakıtçının yaptığı iş.

Benzin : Bir organik yağ çözücü türü. Benzen. Petrolün damıtılması ile elde edilen, özgül ağırlığı yaklaşık 0,65 olan, renksiz, uçucu, kendine özgü kokusu bulunan bir sıvı.

Mazot : Yakıt olarak kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biri, motorin.

Sıvı : Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

 

Hidrokarbon : Karbon ve hidrojen birleşiği, hidrokarbür.

Sudan : Baştan savma, inandırıcı olmaktan uzak olan.

Yoğun : Kaba, kalın, iri (elek, iğne). Koyu, kalın. Şişman, iri, tombul. Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif. Artmış, çoğalmış bir durumda olan. Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.). Dolu, sıkı, sıkışık, çok, konsantre.

Kıvam : Bir şeyin en uygun zaman veya durumu. Sıvıların koyuluk derecesi. Spor çalışmalarında başarılı olunabilmesi için fizik ve moral yönünden istenilen iyi durum. Sıvılarda koyuluk, yoğunluk.

Akaryakıt fiyat istikrar fonu : 89/14264 sayılı kararın altıncı maddesi hükmü çerçevesinde, petrol ürünleri fiyatlarının düzenlemesi ve dünya fiyatlarında meydana gelen değişmelerin tüketici fiyatlarına yumuşatılarak yansıtılması amacıyla oluşturulan; kaynağını gümrüklü rafineri satış fiyatı ve gümrüklü dışalım fiyatı üzerinden, süper benzin, kurşunsuz benzin, normal benzin, gazyağı, motorin, jet yakıtı, kalorifer yakıtı, 5 ve 6 nolu fuel-oil dışalımları üzerinden gerçekleştirilen prim kesintilerinin oluşturduğu fon.

Akaryakıt tüketim fonu : Kaynağı Akaryakıt Tüketim Vergisi gelirlerinin belirli bir oranından oluşan, Maliye Bakanlığına bağlı bütçe dışı bir fon.

Akaryakıt tüketim vergisi : Petrol ürünlerinin satışı üzerinden alınan bir dolaylı vergi.

Akaryakıtlar : İşlenmemiş yeryağı ürünlerinden mazot, benzin, gazyağı vb. sıvı durumunda kullanılan yanıcı özdekler.

Diğer dillerde Akaryakıt anlamı nedir?

İngilizce'de Akaryakıt ne demek? : n. fuel oil, oil which is used for fuel (made from crude petroleum); liquid fuel, fuel that comes in liquid form

Fransızca'da Akaryakıt : combustible liquide

Almanca'da Akaryakıt : flüssiger Brennstoff

Rusça'da Akaryakıt : n. топливо: жидкое топливо (N)