Arıklamak nedir, Arıklamak ne demek

  • Arık (II) duruma gelmek

Yerel Türkçe anlamı:

Suyu ark açarak götürmek: Sizin bahçeden bizim bahçeye kadar suyu arıkladım.

Çalmak.

Tarlayı seyrek sürmek.

Tahtadan yapılmış eşya kuruyarak açılmak: Kayık, güneşin altında iyice arıklamış.

Doğduktan sonra cılız kalmak, büyüyememek.

Zayıflamak.

İhtiyarlamak.

Temizlemek.

Diğer sözlük anlamları:

Zayıflamak.

Arıklamak kısaca anlamı, tanımı:

Arık : Fide veya fidan dikilen yer. Zayıf, cılız, kuru, sıska. Ark.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Gelme : Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Gelmiş olan. Gelmek işi. Yetişme.

Gelmek : Katılmak, eklenmek. İzlemek, takip etmek. Belli bir süre dolmak. Görünmek, sanılmak. Çıkmak, yönelmek. Dayanmak, tahammül etmek. Uygun düşmek. Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar. Düşmek, rast gelmek. Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek. Olmak, -e uğramak. Etkisini herhangi bir biçimde göstermek. Başlamak, ortaya çıkmak. Oturmaya, ziyarete gitmek. Kadar olmak. Kendine yapılmış olan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak. İsabet etmek. Sonuç çıkmak. Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak. Ulaşmak, varmak. Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek. Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek. -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar. Biriyle birlikte gitmek. İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil. Belli bir zamana ulaşmak. Kazanılmak, sağlanılmak. Mal olmak. -dikçe, -esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil. Herhangi bir sırada bulunmak. Ortaya çıkmak, doğmak. Uymak. Getirmek. Akmak. Türemek.

 

Diğer dillerde Arıklamak anlamı nedir?

İngilizce'de Arıklamak ne demek? : (nesne almayan fiil)

Rusça'da Arıklamak : v. слабеть, худеть, тощать, похудеть, исхудать