As as türkçesi As as nedir

As as ile ilgili cümleler

English: Ali got a job as assistant manager.
Turkish: Ali müdür yardımcısı olarak bir işe girdi.

English: Vitamin C is also known as ascorbic acid.
Turkish: C vitamini askorbik asit olarak da bilinir.

English: A burglar broke in while he was asleep.
Turkish: O uyurken içeri bir hırsız girdi.

English: Abraham Lincoln was assassinated in the spring.
Turkish: Baharda Abraham Lincoln suikast sonucu öldürüldü.

English: A new room was assigned to me.
Turkish: Bana yeni bir oda tahsis edildi.

As as ingilizcede ne demek, As as nerede nasıl kullanılır?

As : Çünkü. Babında. İrken. Ki. Olarak. Gibi. İken. İçin. Karşın.

As a compensation : Telafi olarak. Hakkını vererek. Geri ödeme olarak. Bedel olarak.

As a consequence : Bu nedenle. Bunun sonucu olarak. Sonuç olarak.

As a consequence of : Sonucu olarak.

As a favor : Hatıra binaen. Hatır için.

As a favour : İyilik olarak.

İngilizce As as Türkçe anlamı, As as eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak As as ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Amounting : Anlamına gelmek. Miktarında. Sonuca varmak. İfade etmek. Baliğ. Toplama ulaşmak. Eşit olmak. Kadar etme.

As far as : Olabildiğince. Olduğu kadar. -e kadar. Bir dereceye kadar. -e göre. Kadarıyla.

 

Byss : Yakın. -e bakarak. Eve. Geçecek biçimde. Geçişli biçimde. Geçip. Evde. Nezdinde. Aşkına.

Inasmuch as : Çünkü. Mademki. Madem ki. -dığı için. Dolayı. Zira. İçin. -diğine göre. -diği derecede.

As much as : Olduğu kadar. Kadar çok. Olabildiği kadar. Aynı miktarda.

Proportion : Orantı kurmak. Vücudun çeşitli bölümleri arasındaki uyumluluk, proporsiyon. Kısım. Fizik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Oran. Orantılı hale getirmek. Simetri. Uyum. Payı belli bir seçeneğe ilişkin gözlem sıklığı, paydası toplam sıklıktan oluşan ve ilgili ayrıtın toplam içindeki oransal payını gösteren bölüm.

As : İken. Dahi. Sırada. İçin. Karşın. İrken. Rağmen. Çünkü. Ki. Madem.

Insomuch as : -diği derecede. Den beri. O kadar ki. O kadarki. -diğine göre. Madem ki. Hatta. Mademki.

As much : Aynı seviyeye kadar. İstenilen miktara kadar. Aynı miktarda.

Pending : Kararlaştırılmamış. Muallakta. Gelen. Boyunca. -e kadar. Esnasında. Muallak. Asılı. Derdest.

As as synonyms : by, or so, as near as, as well as, in scale.