Başkomutan nedir, Başkomutan ne demek

Tarih'teki anlamı:

Tüm silâhlı kuvvetlerin başı.

İngilizce'de Başkomutan ne demek? Başkomutan ingilizcesi nedir?:

chief commander, commander in chief

Almanca'da Başkomutan ne demek?:

oberbefehlshaber

Fransızca'da Başkomutan ne demek?:

commandant en chef

Başkomutan hakkında bilgiler

Başkomutan ya da Başkumandan, savaşta bir devletin bütün Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine komuta eden en büyük komutandır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Cumhurbaşkanı'nın, TBMM adına temsil ettiği kurumdur.

Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevî varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. Genelkurmay Başkanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir. Bakanlar Kurulu, milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumludur. Genelkurmay Başkanı, Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir. Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulu'nun teklifi üzerine, Cumhurbaşkanınca atanır, görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Genelkurmay Başkanı, bu görev ve yetkilerinden dolayı Başbakan'a karşı sorumludur. Millî Savunma Bakanlığı'nın, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile olan görev ilişkileri ve yetki alanı kanunla düzenlenir.

 

Başkomutan kısaca anlamı, tanımı:

Savaş : Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele. Uğraşma, kavga, mücadele. Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk, cidal.

Devlet : Talih. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Mutluluk. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Büyüklük, mevki.

Deniz : Çokluk, yoğunluk. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Aydaki düzlükler. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Geniş alan.

Hava : Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı. Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi. Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu. Çekicilik. Keyif, âlem. Sonuçsuz, anlamsız, boş (durum, davranış, söz). Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans. Tarz, üslup. Müzik parçalarında tür. Çevreyi kuşatan boşluk. Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü. Gökyüzü. Görünüş, davranış, söz vb. için bir kimsenin durumunu belirten özellik. Esinti.

 

Kuvvet : Bir ülkenin silahlı gücü. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Güç. Şiddet, zor, cebir. Dayanıklı olma durumu. Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik. Yetke, erk, nüfuz. Fiziksel güç, takat.

Büyük : Üstün niteliği olan. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Önemli. Niceliği çok olan. Büyük abdest. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş.

Komutan : Bir asker topluluğunun başı, kumandan, bey.

Başkomutanlık : Başkomutanın yaptığı iş, başkumandanlık, serdarlık. Başkomutanın makamı, başkumandanlık. Başkomutan olma durumu, başkumandanlık, serdarlık.

Başkumandan : Başkomutan.

Serdar : Başkomutan.

Komuta : Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda.

Türki : Türkle ilgili. Türkçe.

Cumhuriyet : Cumhuriyet altını. Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi.

Cumhurbaşkanı : Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur, cumhur reisi.

Temsil : Oyun. Özümleme. Birinin veya bir topluluğun adına davranma. Söz gelişi.

Diğer dillerde Başkomutan anlamı nedir?

İngilizce'de Başkomutan ne demek? : n. commander in chief, generalissimo, supreme commander

Fransızca'da Başkomutan : généralissime [le]

Almanca'da Başkomutan : n. Generalissimus, Oberbefehlshaber

Rusça'da Başkomutan : n. главнокомандующий (M)