Batıl nedir, Batıl ne demek

Batıl; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Batıl" ile ilgili cümle

 • "Bütün kıymet hükümlerinin batıl ve bütün ölçülerin bozuk olduğunu ispat yolunda birbiriyle müsabaka eden muharrir ve mütefekkirlerin adedi, o devirde, sayılmayacak kadar çoktu." - Y. K. Karaosmanoğlu

Batıl hakkında bilgiler

Batıl, bilimsel gerçeklere dayanmayan sonuçlar ve yargılar. Geçmişte edinilen bilgileri yanlış veya eksik yorumlayarak genel yargılara ulaşmaktır. Genellikle inanç şeklinde olur. İnancı etkileyen pek çok faktör olduğundan bu yargılar bilimsel çalışmalarda kullanılamaz.

Batıl ile ilgili Cümleler

 • Ülkeleri Batılı bir gücün güdümünde.
 • Batılı ülkeler doları güçlendirmek için baş başa verip düşünüyorlar.
 • Onun annesi çok batıldı.
 • Bazı Batılılar ruhlarının var olduğuna ve sonsuz yaşama sahip olduklarına artık inanmıyorlar.
 • Böyle saçma bir batıl inanç artık yok.
 • Batılı liderler eylemi kınadı.
 • Batılılar, karşılıksız bastıkları paralarıyla dünyayı soymaya devam ediyorlar.
 • Çoğu durumda, modernizasyon batılılaşma ile tanımlanır.
 • Batıl inançları olan bir kişi misiniz?
 • Siz batıl inançlı mısınız?
 • Uzun zaman önce, Batılılar Güneş'in Dünya'nın yörüngesinde döndüğünü sanıyorlardı.
 

Batıl kısaca anlamı, tanımı:

İnanç : İnanılan şey, görüş, öğreti. Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma. Birine duyulan güven, inanma duygusu. Tanrı'ya, bir dine inanma, akide, iman, itikat.

Gerçek : Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Doğruluk. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Yalan olmayan. Temel, başlıca, asıl. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Yapay olmayan. Gerçeklik.

Batıl inanç : Doğaüstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlı boş inanç, batıl itikat.

Batıl itikat : Batıl inanç.

Batı : Siyasal anlamda Avrupa ve Kuzey Amerika. Güneşin 22 Mart'ta ve 23 Eylül'de battığı nokta. Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün batısı, günindi, garp, mağrip, doğu karşıtı. Güneşin battığı yöndeki ülkeler bölgesi, Garp, Doğu karşıtı. Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, garp.

Batılılaşma : Batılılaşmak işi, Garplılaşma.

Batılılaştırma : Batılılaştırmak işi, Garplılaştırma.

Bakım : Bakma işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

Çürük : Sağlam bir temele veya kanıtlara dayanmayan. Sakat. Vurma veya sıkıştırma yüzünden vücutta oluşan mor leke. Çürümüş olan. İş göremez, hastalıklı. Sağlam ve dayanıklı olmayan.

 

Temel : Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü. En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz. Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.

Asılsız : Uydurma. Doğru olmayan, temelsiz, köksüz, dayanaksız, yalan (haber).

Geçersiz : Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz.

Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî.

Dayanma : Dayanmak işi.

Bakımından : Bakış veya görüş açısı yönünden, değerlendirme açısından. -e göre.

Temelsiz : Gerçek veya sağlam olmayan, asılsız, yanlış. Asılsız olarak, gerçeğe aykırı bir biçimde. Temeli olmayan.

Boş : Anlamsız. Bir işe yaramayan, yararsız. İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan, dolu karşıtı. Görevlisi olmayan (iş, görev), münhal. Bilgisiz. Yapılacak işi olmayan, işsiz. Habersiz, hazırlıksız bir biçimde. Kullanıldıktan sonra içinde bir şey bulunmayan, kirli (bardak, çanak vb.).

Beyhude : Boşuna. Yararsız, anlamsız.

Diğer dillerde Batıl anlamı nedir?

Almanca'da Batıl : eitel

Rusça'da Batıl : adj. ложный, напрасный