Being recorded türkçesi Being recorded nedir

  • Olma.
  • Kaydedilmiş.
  • Belgelendirilmiş olma.
  • Belgeli olma.
  • Kayıt edilme.

Being recorded ile ilgili cümleler

English: The show is being recorded in studio 4.
Turkish: Gösteri stüdyo 4'te kaydedilmektedir.

English: This conversation is being recorded.
Turkish: Bu konuşma kaydediliyor.

Being recorded ingilizcede ne demek, Being recorded nerede nasıl kullanılır?

Being : Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da özdek. Oluş. Mevcudiyet. Yaratık. Mahluk. Vücut. Varlık. Tanrı. İnsan.

Recorded : Mazbut. Banda alınmış. Kayıtlı. Kaydedilmiş. Kayda geçilmiştir.

Being a native born israeli : İsrail yerlisi olma. Anayurdu israil olma. İsrail'de doğmuş ve büyümüş olma.

Being a shareholder : Hissedarlık.

Being abandoned : Bırakılmış olma. Reddedilmiş olma. Ortada bırakılmış olma. Terk edilmiş olma.

Being absorbed : Asimile dilmiş olma. İçine çekilmiş olma. Soğurulmuş olma. Emilmiş olma. Absorbe edilmiş olma.

İngilizce Being recorded Türkçe anlamı, Being recorded eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Being recorded ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Listed : Liste halinde gösterilmiş. Borsada kote olan. Listede yer alan. Listelenmiş. Kote edilmiş. Kayıtlı.

Existences : Varlık. Hayat. Vücut. Yaşam. Varoluşçuluk. Mevcudiyet. Varoluş. Ömür. Yaşayış biçimi.

 

Tape recorded : Teybe kaydedilmiş.

Esse : Var olma. Hayat. Varoluş. Yaratılış (latince). Varlık.

Canned : Banda alınmış. Konservelenmiş. Önceden hazırlanmış. Konserve halinde saklanmış. Gıdaların teneke kutu veya cam kavanoz gibi hermetik kaplarda ısı uygulamasıyla dayanıklı duruma getirilmesi. ... konservesi. Kutu. Zom. Konserve.

Being : Yaradılış. Yaşam. İnsan. Yapı. Oluş. Yaratık. Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da özdek. Tanrı. Mahluk.

Saved : Kaydedildi. Korunmuş. Kurtulmuş. Kaydedilen. Korunan. Kurtarılmış.

Beings : Varoluş. Yapı. Varlık. Yaradılış.

Maturation : Olgunlaşma. Cerahat toplama. Tam bir şekilde farklılaşmış ve işlevsel duruma geçmiş olan ergin olma durumu; eşeysel olgunluğa erişme. matürasyon. Tam olarak farklılaşmış ve işlevsel duruma geçmiş olan ergin olma durumu, eşeysel olgunluğa erişme, matürasyon. Biyoloji, eğitim alanlarında kullanılır. Yetkinleşme. Tekamül. Matürasyon. Cerahatlenme.

Existence : Varoluş. Varoluşçuluk. Durmuş. Hayat. Vücut. Varlık. Ömür. Yaşam. Mevcudiyet. Yaşam biçimi.

Being recorded synonyms : registered, being registered, happenings, recorded, occurrences, enlisted, maturations, journalized, advent, existing, happening, inscribed, advents, eventuation, enrolled.