Beyaz peynir nedir, Beyaz peynir ne demek

  • Koyun, keçi, inek veya manda sütünden mayalanarak yapılan, besleyici gücü fazla bir peynir türü

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Yarı yumuşak, teneke içerisinde salamurada olgunlaştırılan, genellikle 7x7x7 ebatlarında hazırlanan peynir çeşidi, Edirne peyniri, teneke peyniri, salamura peynir, salamura beyaz peynir.

İngilizce'de Beyaz peynir ne demek? Beyaz peynir ingilizcesi nedir?:

white cheese

Beyaz peynir hakkında bilgiler

Beyaz peynir koyun, inek veya keçi sütünden yapılan, salamurada bekletilerek hazırlanan beyaz renkli bir peynirdir.

Beyaz peynir Türkiye ve komşu ülkelerinde en çok tercih edilen peynir türüdür. Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmez bir unsuru olan beyaz peynir, ayrıca börek, pide, makarna ve diğer hamur işlerine lezzet vermek için de sıkça kullanılır.

Peynir, sütün maya ile pıhtılaştırılıp, çeşitli şekillerde işlenmesi, süzülmesi, preslenmesi ve belirli koşullarda olgunlaştırılmasıyla elde edilen bir süt ürünüdür.

Peynir üretimi ve tüketimi oldukça yaygın olup, pek çok çeşidi bulunmaktadır. Ayrıca aynı çeşit peynirlerde dahi farklılıklar olabilmektedir.

Beyaz peynir kısaca anlamı, tanımı:

Koyun : Geviş getirenlerden, eti, sütü, yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan (Ovis aries). Koruyucu, şefkatli çevre. Göğüsle giysi arası. Kollar arası, kucak. Verilen buyruklara uyan, kendi kişiliğini gösteremeyen kimse.

 

Keçi : İnatçı. Geviş getirenlerden, eti, sütü, derisi ve kılı için yetiştirilen, memeli dişi hayvan (Capra hircus).

İnek : Dişi sığır. Çok çalışan öğrenci. İbne. Aptal, bön.

Maya : Yaradılış, öz nitelik. Uzun havalardan bir tür halk türküsü. Arsız, utanmaz kimse. Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment. Damızlık dişi hayvan. Dişi deve. İçerdikleri enzimlerin katalizör niteliği etkisiyle şekerleri karbondioksit ve alkole dönüştüren bir hücreli bitki organizmaları.

Peynir : Maya ile katılaştırılarak sütten yapılmış olan ve birçok türü olan besin.

Beyaz : Baskıda normal karalıkta görünen harf türü. Beyaz zehir. Beyaz ırktan olan kimse. Ak, kara, siyah karşıtı. Bu renkte olan.

Manda : Geviş getirenlerden, derisinin rengi siyaha yakın, uzun seyrek kıllı bir hayvan, su sığırı, camız, kömüş (Buffelus). Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı az gelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek düzeye eriştirip bağımsızlığa kavuşturuncaya kadar Birleşmiş Milletler Cemiyeti adına yönetmek için bazı büyük devletlere verilen vekillik.

 

Besleyici : Besleyen, beslemeye yarayan, besin değeri yüksek, mugaddi.

Salamura : Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı vb. yiyeceklerin, bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su. Bu suyun içinde tutulmuş yiyecek. Bu suyun içinde tutulmuş olan.

Renkli : Neşeli, canlı, ilgi çekici. Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan. Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse). Doğadaki renkleri olduğu gibi görüntüye aktarmayı gözeten film.

Türki : Türkçe. Türkle ilgili.

Komşu : Sınır ortaklığı bulunan, mücavir. Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad.

Ülke : Devlet. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge.

Diğer dillerde Beyaz peynir anlamı nedir?

Almanca'da Beyaz peynir : n. Schafkäse, Weißkäse