Bulmaca nedir, Bulmaca ne demek

 • Çeşitli biçimlerde düzenlenen ve düşündürerek, aratarak buldurmayı amaç edinen oyun

"Bulmaca" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Ulus gazetesinde Fikret Adil çapraz sözcük bulmacaları düzenliyor." - N. Cumalı

Bulmaca hakkında bilgiler

Bulmaca; oyuncuların zeka, mantık, dikkat ve hafıza gibi zihinsel yeteneklerini kullanarak çözdükleri; yazılı, sözlü veya mekanik formatlardaki problemlerden oluşan genellikle tek kişilik oyun. Türkçede zeka oyunu kavramı da sıklıkla zeka ve mantığa dayalı bulmacaları tanımlamak için kullanılır.

İnsanoğlu tarih boyunca bulmacalara ilgi duymuştur. 18. yüzyıl İngiltere’sinde çocuklara has icat edilen bazı bulmacalar, zeka geliştirdiğine inanılarak popüler hale gelmiş; bu dönemde pek çok bulmaca kitabı yayınlanmıştır.

ABD'de ilk defa yayımlanan ileri zorluk derecesindeki bulmaca Sun pazar eki gazetesindeydi. 1913 yılında bu yayımla birlikte toplumun beğenisini kazanan bulmacalar yaygınlaşarak çok farklı alanlarda da boy gösterdi ve Batı dünyasında yeni bir sektör oluştu.

Bulmaca ile ilgili Cümleler

 • Bu bulmacayı nasıl çözeceğini biliyor musun?
 • Bulmaca tamamlanmak üzere.
 • Bulmacaları seviyoruz.
 • Ali bulmacada iyidir.
 • Ali bulmacayı çözemedi.
 • Bulmacayı çözdüğüm için rahatladım.
 • Ali bir bulmaca çözerken bankta bekliyordu.
 • Bulmacaları seviyorum.
 • Herkes bulmacayı çözmeye çalıştı.
 • Bulmacayı çözdüm.
 • Bulmaca çözmeyi sever misin?
 • Henüz bulmacayı bitirdin mi?
 • Bulmaca tamamlandı.
 • Ben bulmacaları severim.
 

Bulmaca anlamı, kısaca tanımı:

Oyun : Güreşte rakibini yenmek için yapılmış olan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket. Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes. Hile, düzen, desise, entrika. Şaşkınlık uyandırıcı hüner. Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma. Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence. Müzik eşliğinde yapılmış olan hareketlerin bütünü. Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç. Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi. Kumar.

Bulma : Bulmak işi.

Biçim : Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Herhangi bir şeyin benzeri. Tarz. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Biçme işi. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yakışık alan şekil, uygun şekil.

Düzen : Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Bez dokuma tezgâhı. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Alet edevat takımı. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Yerleştirme, tertip. Dolap, hile. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.

 

Düşün : Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

Amaç : Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon. Ulaşmak istenilen sonuç, maksat. Gaye. Hedef.

Oyuncu : Sinema, perde veya bir gösteride rol alan sanatçı, aktör, aktris. Herhangi bir oyunda oynayan kimse. Çok oyun yapan, oyundan oyuna geçen (kimse). Düzenci, hileci. Oyunu seven.

Mantık : Doğru düşünme sanatı ve bilimi. Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi. Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi, lojik.

Dikkat : Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık. "Dikkat ediniz!" anlamında kullanılan bir uyarma sözü. İlgi, özen.

Diğer dillerde Bulmaca anlamı nedir?

İngilizce'de Bulmaca ne demek? : n. puzzle, riddle, crossword

Fransızca'da Bulmaca : devinette [la], rébus [le]

Almanca'da Bulmaca : Rätsel

Rusça'da Bulmaca : n. кроссворд (M)