Bundle branch blocks türkçesi Bundle branch blocks nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Dal blokları.
  • Kalpte iletimin his demeti dallarında gecikmesi veya durması. sağ dal veya sol dal blokları oluşur.

Bundle branch blocks ingilizcede ne demek, Bundle branch blocks nerede nasıl kullanılır?

Bundle : Tıkıştırmak. Deste. Bir yığın. Çıkın. Bohça. Paldır küldür yollamak. Paldır küldür gitmek. Çok para. Sarmak. Bohçalamak.

Branch : Dal. Sınıf. Kollara ayrılmak. Sapma. Dallara ayrılmak. Dere. Kol. Ayırmak. Bitkilerin çoğunlukla yapraksız olan, sapın değişik uzunluk veya büyüklükteki küçük sap ve sürgün kısımları. canlıların sınıflandırılmasında kullanılan ve sınıfların bir araya gelmesiyle oluşan birlik, filum, kladus. Şube.

Blocks : Bloke etmek. Tıkamak. Kapamak. Kalıplamak. Bloklar. Durdurmak. Engellemek.

Left bundle branch blocks : Kalpte herhangi bir nedenle his demetinin sol dalında iletimin kesintiye uğraması, sol demet dalı bloku. bu durumda sağ karıncığa iletim sol dal üzerinden gelir ve kalbin elektriksel ekseninde sola sapma oluşur. Sol dal bloku.

Right bundle branch block : Sağ demet dalı bloku. Sağ dal bloku.

Branch blocks : Dal blokları. Kalpte iletimin his demeti dallarında gecikmesi veya durması. sağ dal veya sol dal blokları oluşur.

Left branch blocks : Sol dal bloku. Kalpte herhangi bir nedenle his demetinin sol dalında iletimin kesintiye uğraması, sol demet dalı bloku. bu durumda sağ karıncığa iletim sol dal üzerinden gelir ve kalbin elektriksel ekseninde sola sapma oluşur.

 

İngilizce Bundle branch blocks Türkçe anlamı, Bundle branch blocks eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bundle branch blocks ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

Abdominal distention : Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Abdominal gerginlik.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

Abdomen : Karın (böcek gövdesinde). Abdomen. Karın. Batın. Böcek gövdesinin alt kısım. Karnın altı. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen.

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abattoir : Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Mezbaha. Kesimevi. Salhane.

 

Abdominal pain : Karın ağrısı. Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Bundle branch blocks synonyms : abaxial, a c syndrom, a band, a crochordon, a dna, branch blocks, abamectin.