Cobs türkçesi Cobs nedir

  • Topak.
  • İri fındık.
  • Kerpiç.
  • Küçük yuvarlak ekmek.
  • Kısa bacaklı binek atı.
  • Mısır koçanı.

Cobs ingilizcede ne demek, Cobs nerede nasıl kullanılır?

Cobswan : Büyük kuğu.

Corncobs : Mısır koçanından pipo. Mısır koçanı. Mısır koçanı pipo. Koçan.

Jacobs : Yahudi tarihçi ve folklorcu. Joseph jacobs (1854-1916). Yahudi ansiklopedisi”nin bir baskısının ve ezop masalları derlemesinin editörü. Soyadı. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri.

Jacobs disease : Creutzfeldt-jacop hastalığı. Jacop hastalığı.

Jacobson : Soyadı.

Corn cob : Mısır taneleri ve koçan kılıfları ayrıldıktan sonra geriye kalan kısım. Mısır koçanı. Mısır başağı göbeği.

Sea cob : Martı. Kuş türü.

Ground corn cob : Tanesiz mısır somağının tamamının öğütülmesi ile elde edilen bir ürün olarak nitelendirildiğinde, öğütülmüş olan materyalin tamamının 1, 68 mm delikli elekten geçmesi ve tüm materyalin % 33 ünün 0, 84 mm lik elekten geçmesi zorunlu olan; kaba öğütülmüş olarak nitelendirildiğinde ise öğütülmüş olan materyalin tamamının 4, 76 mm lik elekten geçmesi ve tüm materyalin % 50 sinin 1, 68 mm’lik elekten geçmesi zorunlu olan, kurutulmuş olarak nitelendirildiğinde ise, % 10 dan fazla su içermeyen bir ürün. Kılıfsız mısır koçanının tamamının, normal durumdakinden daha fazla oranda koçan içermeyecek biçimde öğütülmüş şekli. Öğütülmüş mısır koçanı. Öğütülmüş mısır somağı.

 

Cob coal : Kömür topağı. Kelle kömür. İri kömür parçası. Yuvarlak kütleye sahip kömür.

Scobs : Eğe tozu. Metallarin atıkları. Metal atıkları.

İngilizce Cobs Türkçe anlamı, Cobs eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cobs ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Beef : Sızlanma. Sığır eti. Dırlanmak. Sızlanıp durmak. Yakınmak. Adale. Et. Mızırdanmak. Sızlanmak. Şıkayet etmek.

Clue : Hamak ipi. Tüyo. Aydınlatmak. Karine. Bilgi vermek. İşaret. Yumak. Anahtar. İpucu.

Cake : Kalıp. Kaplanmak. Kek. Katılaşmak. Kaplamak. Küspe. Kabuklaşmış kir. Kabuklaşmak. Kalıplaşmış.

Floccule : Yumak. Saç püskülü. Yün perçemi. Küçük topak.

Red poll : İspinoz kuşu.

Clues : Hamak ipi. İpuçları. İpucu. İşaret. Yumak. Anahtar. İz. Şipka.

Corncobs : Mısır koçanı pipo. Mısır koçanından pipo. Koçan.

Cow : Boğanın dişisi. Gözünü korkutmak. Manda. İnek. Fahişe. Zorla getirmek. Doğum yapmış dişi sığır. Posta koymak. Fil gibi iri hayvanların dişisi. Sindirmek.

Milcher : Sağmal inek. Süt sığırı. Süt ineği.

Cobs synonyms : moo cow, genus bos, bos taurus, devon, stirk, boeuf, bread roll, milker, oxen, adobe brick, welsh black, bolus, clew, cobnut, adobes, dairy cow, clews, herd, calf, ox, milch cow, milk cow, clueing, adobe, cob, bullock, dollop, beef cattle, swan, dollops, bos, dairy cattle, cluing.