Değerlilik nedir, Değerlilik ne demek

  • Değeri olma durumu, kıymetlilik, kıymettarlık

Değerlilik anlamı, kısaca tanımı:

Değerli : Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli, kıymettar.

Değer : Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Kıymetlilik : Değerlilik.

Kıymettar : Değerli.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Değerlilik anlamı nedir?

Almanca'da Değerlilik : n. Kostbarkeit