Defaces türkçesi Defaces nedir

  • Zarar vermek (bir şeyin yüzeyine).
  • Silmek.
  • Bir şeyin yüzeyine zarar vermek.
  • Bir belgeyi tahrif etmek.
  • Görünüşünü bozmak.
  • Tahrif etmek.
  • Çirkinleştirmek.
  • Bozmak.
  • Okunmaz hale getirmek.

Defaces ingilizcede ne demek, Defaces nerede nasıl kullanılır?

Deface : Silmek. Zarar vermek (bir şeyin yüzeyine). Bir şeyin yüzeyine zarar vermek. Görünüşünü bozmak. Bozmak. Çirkinleştirmek. Bir belgeyi tahrif etmek. Okunmaz hale getirmek. Tahrif etmek.

Defaced : Görünüşünü bozmak. Bozulmuş. Okunmaz hale getirmek. Bozmak. Tahrif etmek. Çirkinleştirmek. Bozmuş.

Defacement : Silme. İçerik bozma. Bozma. Tahrif. Silinti. Kazıntı.

Defacements : Kazıntı. Silinti. Bozma. Tahrif. İçerik bozma. Silme.

Defacer : Zarar veren. Bir şeyin yüzeyini bozan veya çirkinleştiren kimse. Zarar veren kimse. Barbar. Yıkıcı. (görünüşünü) bozan. Görünüşü bozan.

Defalcating : Zimmetine para geçirmek. Hesaptan indirmek. Zimmete geçirmek. Tenzil etmek. Emanet parayı çalmak. Zimmetine geçirmek. Hesaptan düşürmek. Çalmak. Zimmete para geçirmek.

Defalcation : Zimmetine para geçirmek. Çalma. Kusur. Sayışmanlık yazılımları üzerinde gerçeklere uymayacak biçimde değişimler ve düzmecilikler yaparak para aşırma. Zimmete geçirilen miktar. Aşırtı. Zimmete para geçirme. Zimmete geçirilen para. Zimmetine geçirme.

 

Defacing : Çirkinleştirmek. Okunmaz hale getirmek. Tahrif etmek. Bozmak. Görünüşünü bozmak. Silme.

Defalcates : Zimmetine geçirmek. Zimmetine para geçirmek. Hesaptan indirmek. Tenzil etmek. Emanet parayı çalmak. Çalmak. Zimmete geçirmek. Hesaptan düşürmek. Zimmete para geçirmek.

Defalcations : Çalma. Zimmetine para geçirmek. Zimmete geçirilen miktar. Zimmete geçirilen para. Zimmetine geçirme. Eksiklik. Kusur. Zimmete para geçirme. Zimmete geçirme.

İngilizce Defaces Türkçe anlamı, Defaces eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Defaces ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Doctor : Düzeltmek. Doktor. Hadım etmek. Değiştirmek (kötü bir amaçla). Üzerinde oynama yapmak. Hekim. Gemi aşçısı. Yapay balıkçı sineği. İyileştirmek.

Falsify : Değiştirmek. Belgede tahrifat yapmak. Üzerinde oynamak. Sahtesini yapmak. Kalpazanlık yapmak. Oynama yapmak. Taklit etmek. Aslı olmadığını ispatlamak. Yanıltmak.

Abashing : Utandırma. Utandırmak.

Addling : Kokmak (yum.). Çürük. Çürütmek. Şaşırtmak. Bozulmak. Kafa karıştırmak. Çürümek. Kokmak. Cılk.

Deforms : Sakatlamak. Biçimsizleştirmek. Bozmak (şeklini vb). Biçimini bozmak. Basınç ve gerilim kullanarak formunu değiştirmek. Deforme etmek.

Absterge : Temizlemek.

Garbles : Çarpıtmak. Bozma. Yanlış bir şekilde nakletmek. Tahrif. Değiştirmek. Yanlış bir şekilde anlatmak. Saptırmak. Üzerinde oynama yapmak.

Blank out : Kaldırmak. Unutmak. İptal etmek. Karartmak. Beyni durmak.

Affects : Sevmek. Taslamak. Dokunmak. Yaşamak ( de). Etki etmek. Sarsmak. Tutmak. Numarası yapmak. Hoşlanmak.

 

Blank : Yazısız kağıt. Sayıyı önlemek (spor terimi). Sövmek. Boş kağıt. Boş yer. Çıkarmak. Boş. Açık yer.

Defaces synonyms : drag through the mud, malign, disfigure, garble, addlings, denigrate, blanks, assassinate, blot out, cancel, clear, adulterates, tamper with, blanking, defacing, blemish, falsifying, calumniate, affect, alloyed, blankest, abolish, charge, abolishes, clear delete, sully, crouch, adulterating, traduce, deface, adulterate, defaced, disfiguring.