Denizkızı semendergiller nedir, Denizkızı semendergiller ne demek

Denizkızı semendergiller; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir.

Biyoloji'deki anlamı:

İki yaşamlılar (Amphibia) sınıfının, kuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımından, hem solungaçları hem de akciğerleri olan, art bacakları olmayan türlere sahip bir familya.

Denizkızı semendergiller kısaca anlamı, tanımı

Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse)

Deniz : Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Aydaki düzlükler. Çokluk, yoğunluk. Geniş alan. Şanlıurfa şehrinde, Şehitnusretbey bucağına bağlı olan küçük bir yerleşim birimi.

Denizkızı : Solunumunu hem akciğer hem de solungaçlarıyla yapan, arka üyeleri olmayan, otçul amfibyumlar sınıfından bir hayvan.

Seme : Sersem, ahmak, alık.

Semen : Semizlik. Satım sözleşmesinde alıcının borcu.

Semender : Semendergillerden, uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu, kertenkeleye benzeyen, birçok türü bulunan bir hayvan, salamandra (Salamandra). Ateşte yanmadığına hatta ateşi söndürdüğüne inanılan efsanevi hayvan.

Semendergiller : Omurgalı hayvanlardan amfibyumlar sınıfının, kuyruklu hayvanları içine alan bir familyası.

Kuyruklu iki yaşamlılar : İki yaşamlılar (Amphibia) sınıfından, uzun vücutlu ve uzun kuyruklu, bacakları zayıf olan çeşitli semender türlerini içine alan bir takım. Semendergiller (Salamandridae), denizkızı semendergiller (Sirenidae), mağara semenderigiller (Proteidae) familyaları iyi bilinir.

 

İki yaşamlılar : Hem suyun içinde hem de karada yaşayabilen canlılar, amfibi. Omurgalılar (Vertebrata) dalının, kurbağa ve semenderleri içine alan, balıklarla sürüngenler arasında birçok karakterlere sahip, soğukkanlı, larva evresinde metamorfoz geçiren, larvaları solungaçla, erginleri akciğerlerle solunum yapan, doğuran türleri de bulunan, bazıları zehirli, küçük boylu ve çıplak derili türleri içine alan bir sınıf. Amfibyumlar. Omurgalılar dalının, kurbağa ve semenderleri içine alan, balıklarla sürüngenler arasında birçok karaktere sahip, soğukkanlı, larva evresinde metamorfoz geçiren, larvaları solungaçla, erginleri akciğerlerle solunum yapan, doğuran türleri de bulunan, bazıları zehirli, küçük boylu ve çıplak derili türleri içine alan bir sınıf, amfibiler. Larva döneminde solungaç solunumu yapan, metamorfoz sonrasında ise genellikle akciğer solunumu yapan Anura (kurbağalar) ve Caudata (semender) takımlarını içeren omurgalı hayvan sınıfı, amfibya.

İki yaşamlı : Hem suyun içinde hem karada yaşayabilen, amfibik.

 

Amphibia : [Bakınız: iki yaşamlılar]. İki yaşamlılar. [Bakınız: amfibyumlar].

Kuyruklu : Kuyruğu olan. Akrep.

Solungaç : Suda yaşayan hayvanların solunum organı, galsame.

Familya : Aile. Karı, eş. Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile.

Akciğer : Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü içten kaplayan, kanı temizleyen, sağlı sollu iki parçadan oluşan solunum organı. Bronşçukların son bölümü.

Urodela : [Bakınız: kuyruklu iki yaşamlılar]. [Bakınız: kuyruklular].

Urodel : Kuyruklular.

Olmaya : Yapılmamış ola, görülmemiş ola.

Kuyruk : Hayvanların çoğunda, gövdenin sonunda bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ. Koyunun bazı türlerinde eritilerek yağı alınan bir uzantısı. Birisinin arkasına takılıp ondan ayrılmayan kimse. Bir harfin bitiş çizgisine yakın yerde, birden bir dönüş yapan kısa çizgi. Bu organa benzeyen uzantı. Kuşlarda gövdenin sonunda bulunan tüy demeti. İnsanların sıra beklemek için art arda durarak oluşturduğu dizi. Başın arkasına toplanmış saç demeti.

Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat.

Diğer dillerde Denizkızı semendergiller anlamı nedir?

İngilizce'de Denizkızı semendergiller ne demek ? : sirens