Dizi film nedir, Dizi film ne demek

Dizi film; sinema, tv alanlarında kullanılan bir terimdir.

  • Bölümler hâlinde yayımlanan ve çoklukla aralarında konu bütünlüğü olan film, dizi, televizyon dizisi

Dizi film hakkında bilgiler

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlükteki tanımı ile "Bölümler hâlinde yayımlanan ve çoklukla aralarında konu bütünlüğü olan film, dizi."

İlk olarak Amerikan kimya sanayicilerinin ev hanımlarına ürünlerini pazarlayabilmek için medyayı kullanmaya başlamaları üzerine doğmuş olan sinema alt dalıdır. Amerika'da The Guiding Light adlı radyo drama programı ile başlayan bu akım ardından televizyona taşınmıştır. Günümüzde halen Amerikan ve İngiliz ingilizcesinde Soap Opera yani Sabun Operası olarak adlandırılmaktadır.

Dizi film anlamı, kısaca tanımı:

Yayım : Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılması, neşir. Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması, neşir. Yayma işi.

Film : Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak. Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit. Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü. Sinemalarda gösterilen eser.

 

Dizi : Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı. Dizi film. Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra. Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra. Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler. Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri.

Televizyon : Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan aygıt, televizyon alıcısı.

Bölüm : Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Çağ, devir.

Türk : Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse.

 

Kurum : Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is.

Güncel : Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel.

Türkçe : Genel Türk dili. Türkiye Türkçesi.

Sözlük : Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat.

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Diğer dillerde Dizi film anlamı nedir?

İngilizce'de Dizi film ne demek? : n. cliffhanger