Donate money türkçesi Donate money nedir

  • Bağışlanmış para.
  • Para bağışlamak.
  • Bağış parası.
  • Belirli bir amaç uğruna bağışlanmış para.

English: We want to donate money.
Turkish: Biz para bağışlamak istiyoruz.

English: Ali wants to donate money.
Turkish: Ali para bağışlamak istiyor.

English: I want to donate money.
Turkish: Para bağışında bulunmak istiyorum.

English: He wants to donate money.
Turkish: Para bağışlamak istiyor.

English: Jale wants to donate money.
Turkish: Jale para bağışında bulunmak istiyor.

Donate : Hibe vermek. Hediye etmek. Teberru etmek. (para vb) bağışlamak. Bağışlamak. Bağışta bulunmak. Bağış yapmak. Vermek.

Money : Para. Servet. Tıkır (argo sözcük). Ücret. İktisat, ekonomi, sosyoloji alanlarında kullanılır. Durağan olan, olmayan eşya değerini ölçen değişim aracı. eskiden gümüş paraya verilen ad. Sikke. Bedel. Mal ve hizmetlerin değişimini kolaylaştırma işlevini yapan bir değişim aracı ve ortaklaşa değer birimi. Arpa.

Donated : Bağış olarak verilen. Bağışlanmış. Hediye etmek. Hibe edilmiş. Bağışta bulunmak. Bağışlamak. Vermek.

Donatee : Bağış alan kimse. Bağış alan kişi. Kendisine bağışta bulunulan kimse.

 

Donates : Bağış yapmak. Vermek. Hibe vermek. Bağışlamak. (para vb) bağışlamak. Bağışta bulunmak. Teberru etmek. Hediye etmek.

A pot of money : Dünya kadar para. Yışınla para. Yığınla para.

Sözcükler, direkt olarak Donate money ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Endow : Para tahsis etmek. Gelir bağlamak. Vakfetmek. Bağışlamak. Bağışta bulunmak. Bahşetmek. Vermek. Teberru etmek.

Endows : Bağışlamak. Vermek. Bağışta bulunmak. Gelir bağlamak. Para tahsis etmek. Vakfetmek. Bahşetmek. Teberru etmek.