Ferasetsizlik nedir, Ferasetsizlik ne demek

  • Ferasetsiz olma durumu

Ferasetsizlik anlamı, kısaca tanımı:

Ferasetsiz : Anlayışsız.

Feraset : Zekâ. Anlayış, seziş, sezgi.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır.

Olma : Olmak işi.