Geyikdili nedir, Geyikdili ne demek

Geyikdili; bir bitki bilimi terimidir.

  • Eğrelti otugillerden, Kuzey ve Batı Anadolu'nun kıyı kesimlerinde yetişen, yaprakları uzunca dil biçiminde çok yıllık otsu bir bitki (Scolopendrium officinale)

Biyoloji'deki anlamı:

Aspleniaceae familyasından, rizomlu, 8-50 cm kadar boyunda, basit yaprakları olan, orman altlarında yetişen çiçeksiz bitki. Karkazayağı.

İngilizce'de Geyikdili ne demek? Geyikdili ingilizcesi nedir?:

hart's tongue fern

Fransızca'da Geyikdili ne demek?:

scolopendre, langue-de-cerf

Geyikdili anlamı, tanımı:

Geyik : Geyikgillerden, erkeklerinin başında uzun ve çatallı boynuzları olan memeli hayvan (Cervus elaphus). Karısının veya bir kadın yakınının ihanetine uğramış erkek.

Eğrelti : Eğrelti otu.

Kuzey : Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı. Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer. Yıldız.

Batı : Güneşin 22 Mart'ta ve 23 Eylül'de battığı nokta. Siyasal anlamda Avrupa ve Kuzey Amerika. Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, garp. Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün batısı, günindi, garp, mağrip, doğu karşıtı. Güneşin battığı yöndeki ülkeler bölgesi, Garp, Doğu karşıtı.

 

Anadolu : Ön Asya'nın bir parçası olarak Türkiye'nin Asya kıtasında bulunan toprağı, Rum.

Kıyı : Kenar, periferi. Sahil. Issız, tenha yer. Kara ile suyun birleştiği yer.

Kesim : Pazarlık, anlaşma. Hazineye ait herhangi bir gelirin belli bir bedel karşılığı keseneğe verilmesi, mukataa. Kesme işi. Boy bos, endam. Terzinin belli bir ölçü ve örneğe göre kumaşa biçim verme işi, fason. Bölüm, parça, kısım, sektör. Kesme zamanı. İşaretlenmiş belli yer. Bölge.

Yaprak : Kitap, defter vb. şeylerde ön ve arka yüzü oluşturan kâğıtlardan her biri, varak. Birkaç parça eklenerek yapılmış olan şeylerde her parça. Kat kat ayrılabilen şeylerde kat. Eni 50, boyu 75 santimetre olan bayrak ölçüsü. Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler. Sarma yapılmış olan asma yaprağı. Börek, baklava vb. şeylerde yufka.

Diğer dillerde Geyikdili anlamı nedir?

İngilizce'de Geyikdili ne demek? : hart´s-tongue fern.

Fransızca'da Geyikdili : scolopendre [la]