Halk dili nedir, Halk dili ne demek

  • Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanlar tarafından kullanılan ortak dil

Gramer anlamı:

Bir dilin ses, şekil ve anlam bakımından, ağızlardan da etkilenerek yazı diline oranla bazı değişiklikler gösteren ve halk tarafından konuşulan biçimi. Söz gelişi mağara kelimesinin māra, zâhir kelimesinin zār, kılıç’ın > kılınç, geleceğiz’in gelcez şeklinde söylenmesi, mangır (<bakır)’ın «para» anlamıyla kullanılması gibi. Ayrıca bk. konuşma dili ve sözlü dil.

Bilimsel terim anlamı:

[Bakınız: Dil]

Halkın en büyük yaratılarından biri olan, ilgili toplumun değişik yerlerinde değişik biçimleri bulunan simgesel seslerden oluşan konuşma aracı. bk. dil, bölgesel dil.

Azerbaycan Türkçesi: danışıg dili ~ xalg dili; Türkmen Türkçesi: halk dili ~ gepleşik dili;Gag.: halk dili ~ konuşmak dili; Özbek Türkçesi: halq tili; Uygur Türkçesi: (B.Uyg.) canliq til ~(D.Uyg.) xälq tili; Tatar Türkçesi: söyläü tele ~ söyläm tele; Başkurt Türkçesi: xalıq höyläw tele;Kmk: xalk til; Krç.-Malk.: halk til ~ söleşiw til; Nogay Türkçesi: halk tîlî; Kazak Türkçesi: haliktili; Kırgız Türkçesi: calpı eldik til; Alt: albatı ermek-kuuçını; Hakas Türkçesi: olaňay çooh ~ çontîlî; Tuva Türkçesi: aas çugaa tılı; Şor Türkçesi: çon tili; Rusça: narodnıy yazık ~ razgovornıyyazık

 

İngilizce'de Halk dili ne demek? Halk dili ingilizcesi nedir?:

folk speech, folk language

Almanca'da Halk dili ne demek?:

volksprache

Halk dili anlamı, tanımı:

Halk : Yaratma. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu. Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali. Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu.

Bölge : Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka.

Çevre : Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü. Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam. Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi. Yağlık. Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit. Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.

 

Taraf : Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Yöre, yer. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Yön, yan, doğrultu. Bir şeyin belli bölümü, kısmı.

Ortak : Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek. Kuma. Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, partner.

Diğer dillerde Halk dili anlamı nedir?

İngilizce'de Halk dili ne demek? : n. vulgar tongue

Fransızca'da Halk dili : langue vulgaire