Hudavent nedir, Hudavent ne demek

Hudavent; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür.

Hudavent isminin anlamı, Hudavent ne demek:

Allah, Tanrı. Efendi, sahip. Hükümdar. Hudavent ismi; Farsça kökenli olup bir Erkek ismidir.

Hudavent anlamı, tanımı

Hükümdar : Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı

Efendi : Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan. Koca. Eğitim görmüş kişiler için özel adlardan sonra kullanılan unvan. (efe'ndi) Erkekler için kullanılan bir seslenme sözü. (efe'ndi) Hizmetlilere seslenilirken kullanılan bir söz. Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse. Görgülü, nazik, kibar.

Tanrı : Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

Allah : Herhangi bir işte başarılı olmuş, en üst dereceye ulaşmış kimse. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Tanrı. bir şey karşısında hayranlık veya yakarma bildiren bir söz.

Sahip : Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik. Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse. Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil. Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse.

 

Hüküm : Yargı. Önem, geçerlilik. Egemenlik, hâkimiyet. Karar. Değer, aynı ya da benzer nitelik.

Efen : Kolay.

Alla : Allah.

Sahi : Gerçekten, gerçek olarak.

Diğer dillerde Hububat tohumları ürünleri anlamı nedir?

İngilizce'de Hububat tohumları ürünleri ne demek ? : cereal seed products