İlerlemek nedir, İlerlemek ne demek

 • Bulunduğu yerden daha ileriye gitmek, yol almak.
 • Daha güçlü, daha etkili duruma gelmek.
 • Daha iyi, daha yüksek bir düzeye, aşamaya erişmek, gelişmek, terfi etmek, terakki etmek.
 • Vakit geçmek

"İlerlemek" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Tercüme ilerledikçe tuhaflıklar insanı rahatsız etmeye başlıyor." - C. Meriç
 • "Mevsimin ilerlemiş olmasına karşın hâlâ direnen bir iki gelincik ve papatya..." - O. Rifat
 • "Vapur durmadan düdük çalarak ilerliyordu." - H. E. Adıvar
 • "Ahbaplık ilerledi. Hastalık ilerledi."

İngilizce'de İlerlemek ne demek? İlerlemek ingilizcesi nedir?:

advance

İlerlemek anlamı, tanımı:

İlerleme : İlerlemek işi.

Dev adımlarla ilerlemek : Çok çabuk ilerlemek, üst üste başarılar göstermek.

Pupa yelken ilerlemek : Yelkenler, arkadan esen rüzgârla şişmiş olarak, tam yolla. alabildiğince, hiçbir şeye bağımlı olmadan.

Vakit : Zaman. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler. Çağ. Belirlenmiş olan zaman. Zaman anlatan kelimelere belirtilen durumunda geldiğinde "iken" anlamı veren bir söz. Geçim, para bakımından elverişli durum.

Geçmek : Hastalık bulaşmak, sirayet etmek. Sıyrılmak, kurtulmak, işin içinden çıkmak. Bir şeyi bundan böyle yapma durumunda olmamak. Görev almak. Birinden meşk etmek. Herhangi bir durum, soya çekim yoluyla birinde görünmek. Sürümü olmak, satılmak. Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar. Bir duruma uğramak, konu olmak. Yol, araç veya akarsu bir yerin yakınından veya içinden gitmek. Bir yeri aşmak, öbür yana ulaşmak. Söylemeden veya bitirmeden atlamak. Etki yapmak, işlemek. Sönmek. Bir yandan girip diğer yandan çıkmak. Bir konu üzerinde veya bir yerde çalışmış olmak. Çekiştirmek, yermek. Bir müzik parçasını meşk ederek öğrenmek, çalmak veya söylemek. Yazılmak, girmek. Zamanı aşmak, geride bırakmak. Yerini bırakıp başka yer almak. Çok bekletilmekten çürümeye yüz tutmak. Geride bırakmak, aşmak. Konuşmada sözü geçmek veya basında yer almak. Kalmak, devrolmak. Harcamak. Bulunduğu yeri veya konumu değiştirmek. Bırakmak, vazgeçmek. Kabul edilemez olmak. Olmak, vuku bulmak, cereyan etmek. Yaşamak. Üstünlük sağlamak. Tükenmek, bitmek, sona ermek. Okulda, sınavda başarı göstermek. Kullanımda olmak, tedavülde olmak. Bir yere gidip oturmak. Haberi bir iletişim aracı ile bildirmek. Bir yerden başka bir yere gitmek.

 

Güçlü : Nitelikleri ile etki yaratan, etkili. Şiddeti çok olan. Gücü olan, kuvvetli, yavuz. Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu.

Etki : Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

 

Gelme : Gelmek işi. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Yetişme. Gelmiş olan.

Düzey : Bir kursun basamaklarından her biri, kur. Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye. Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya kimselere göre olan değer ve yücelik derecesi, seviye.

İlerlemek ile ilgili Cümleler

 • İlerlemek zorundayız.
 • Bebekler gibi yavaş ilerlemekteyiz.
 • Mesleğimde ilerlemek istiyorum.
 • Oha ya durmak yok yola devamdan kasıt hep ilerlemek miydi?
 • İlerlemek ve faturayı hemen ödemek sanırım mantıklı olur.
 • Öğrenci ilerlemek zorunda.

Diğer dillerde İlerlemek anlamı nedir?

İngilizce'de İlerlemek ne demek? : v. advance, progress, make progress, improve, proceed, keep going, move on, develop, forge ahead, gain, go along, go on, make headway, move, push on, run on, make one's way, go ahead!, get along, go forward

Fransızca'da İlerlemek : avancer, s'avancer, se développer, aller loin, cheminer, faire sort chemin, gagner du terrain, parvenir, progresser, s'élever, se pousser

Almanca'da İlerlemek : v. fortkommen, gedeihen, prosperieren, vorankommen, vordringen, vorgehen, vorschreiten, vorstoßen, vorwärts gehen, vorwärts kommen, weiter gehen, weiterkommen

Rusça'da İlerlemek : v. двигаться, продвигаться, выдвигаться, выступать, прогрессировать, усиливаться, преуспевать, двинуться, продвинуться, выдвинуться, выступить