İlkellik nedir, İlkellik ne demek

  • İlkel olma durumu, iptidailik, primitiflik

İlkellik kısaca anlamı, tanımı:

İlkel : Basit, karmaşık olmayan. Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif. İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif. Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz. Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif. Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad.

İlke : Öge, unsur. Davranış kuralı. Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip. Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip. Temel bilgi.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

İptidailik : İptidai olma durumu.

Primitif : İlkel.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde İlkellik anlamı nedir?

İngilizce'de İlkellik ne demek? : n. primitivity, primitiveness, rudeness

Fransızca'da İlkellik : primitivité [la]

Almanca'da İlkellik : n. Barbarei, Primitivität

Rusça'da İlkellik : n. первобытность (F), примитивность (F)