İnvert şeker nedir, İnvert şeker ne demek

İnvert şeker; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Sakkarozun hidroliziyle oluşan ve sakkarozdan daha tatlı olan glikoz-fruktoz karışımı.

İnvert şeker kısaca anlamı, tanımı

Şeke : Üzüm suyunun pekmez toprağı ile kestirilerek, leğende biraz kaynatıldıktan ve süzüldükten sonraki durumu

Şeker : Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday vb. bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı. Bu madde katılarak yapılmış lokum, akide, çikolata vb. tatlı yiyeceklerin genel adı. Şeker hastalığı. Sevimli, cana yakın ve güzel.

İnvert şeker çözeltisi : Hidroliz yöntemiyle kısmen indirgenmiş sulu sakkaroz çözeltisi.

İnvert şeker şurubu : Hidrofiz yöntemiyle kısmen indirgenmiş, invert şeker miktarı kuru maddede % 50 m/m nin üzerinde olan sulu sakkaroz çözeltisi.

Sakkaroz : Şeker kamışı veya şeker pancarından elde edilen bir tür şeker (C12H22O11). [Bakınız: sükroz]. Formülü C11H22O11 olan bir glukoz ve bir fruktoz biriminden oluşmuş bütün meyve ve sebzelerde özellikle şeker pancarı ve şeker kamışında bulunan, saf halde renksiz, kristal şeklinde, suda çözünen, hidroliz olduğunda fruktoz ve glukoz (invert şeker) oluşturan, besin endüstrisinde tatlandırıcı olarak kullanılan ve metabolizma için önemli bir enerji kaynağı bir disakkarit. Sükroz. Kamış şekeri.

 

Hidroliz : Bir molekülün su etkisiyle ikiye ayrılmasını sağlayan tepkime.

Karışım : Birden çok şeyin karıştırılmasıyla elde edilen veya ortaya çıkan şey. İki veya daha çok maddenin kimyasal tepkimeye girmeden bir araya gelmesi, mahlut.

Glikoz : Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşup özellikle üzüm suyunda bulunan şeker, üzüm şekeri yapısındaki basit şeker (C6H12O6).

Sakka : Aşık oyununda elde kullanılan büyük aşık. Palto.

Tatlı : Şeker tadında olan. Acı olmayan, acı karşıtı. İnsanı çeken, göze, kulağa hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren, sevindiren. Hoşa gidecek bir biçimde, tatlılıkla. Sevimli, hoş. Şekerle veya şekerli şeylerle yapılmış olan yiyecek.

Karış : Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık.

Hidro : Genel olarak karbon ve bor bileşiklerindeki H atomuna işaret eden bir ön ek. Suya işaret eden Latince bir ön ek.

Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat.

 

Oluş : Olma işi, vuku. Oluşma, teşekkül, tekevvün. Bir durumdan öteki duruma geçiş.

Daha : Henüz. Bunun dışında. Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz. Var olana, elde bulunana ek olarak.

Hidr : Su veya hidrojene işaret eden latince bir ön ek.

Karı : Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce. Kadın. Yaşlı, ihtiyar.

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

Diğer dillerde İnvert şeker anlamı nedir?

İngilizce'de İnvert şeker ne demek ? : invert sugar