İzzetinefis nedir, İzzetinefis ne demek

İzzetinefis; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Öz saygı.
  • Kişinin kendine verdiği değer

"İzzetinefis" ile ilgili cümle örnekleri

  • "İzzetinefsime yediğim bu şamardan sersemledim." - A. Gündüz
  • "Kadın bir izzetinefis coşmasına benzeyen öfke ile gözlerini açtı." - P. Safa

İzzetinefis anlamı, tanımı:

İzzetinefsine dokunmak : Gücüne gitmek. onuruna dokunmak.

İzzetinefsine yedirememek : Onursuz kalmayı kabul edememek, düşkünlüğü veya zavallılığı reddetmek.

İzzet : Büyüklük, yücelik, ululuk.

Saygı : Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram. Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.

Kişi : Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Erkek. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs.

Değer : Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.

 

Öz saygı : İnsanın kendine duyduğu saygı, onur, haysiyet, izzetinefis.

Öz : Bir kimsenin benliği, kendi manevi varlığı, iç, nefis, derun, varoluş karşıtı. Bir şeyin en kuvvetli veya kıvamlı bölümü, hülasa, zübde, ekstre. Bir şeyin temel ögesi, künh, zübde. Bitkilerin kök, gövde ve dallarının boydan boya ortasında bulunan, hafif, gevrek ve çoğu yumuşak bölüm. Sulak, verimli yer. Kendi, zat. Kan bağı ile bağlı olan, üvey olmayan. "Kendine, kendi kendini" anlamlarında birleşik kelimeler türeten bir söz. Çıbanların içinde ölmüş dokudan oluşan irinle birlikte çıkan parça. Dere, çay. İçine, arılığını, saflığını bozacak hiçbir şey karışmamış olan, saf, arı.

Diğer dillerde İzzetinefis anlamı nedir?

İngilizce'de İzzetinefis ne demek? : n. self esteem, self respect, amour propre, honor, honour [Brit.], pride

Almanca'da İzzetinefis : die Selbstachtung

Rusça'da İzzetinefis : n. амбиция (F)