Kırıkkale nedir, Kırıkkale ne demek

Kırıkkale; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

  • Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri

Kırıkkale hakkında bilgiler

Kırıkkale, Kırıkkale ilinin merkezi olan ilçedir. 1941 yılında belediye statüsüne kavuşmuştur. Kırık köyü arazileri üzerine kurulmuş, gelişmiş ve büyümüştür. 1920'lerde Mühimmat Fabrikasının temellerinin atılması, DDY buradan geçmesi gibi unsurlar şehrin oluşmasında önemli rol oynamıştır. Mühimmat Fabrikasının üretime geçmesiyle şehir göç almaya başlamış ve 12 hanelik Kırık köyü, 1929 yılında bucak yapılarak “Kırıkkale” biçiminde kullanılmıştır.

Kırıkkale 1929'da 3000 nüfusa sahip tipik bir Anadolu kasabasıdır. İlk yerleşimler TCDD güzergahında; bugün aynı adı taşıyan Fabrikalar Mahallesi, Ovacık Mahallesi, Kurtuluş ve Hüseyin Kahya Mahallelerinde oluşmaya başlamıştır.

Şehrin kurulmasında ve gelişmesinde bir planlılık görülmez. 1935 Genel Nüfus Sayımında Şehrin nüfusu 4599’a yükselir. MKEK Fabrikalarında çalışmak üzere çevre illerden insanlar buraya göç etmeye başlar. Cumhuriyetin ilk yılları olması nedeniyle “sanayi” şehrin büyümesine öncülük yapar. Kırıkkale’ye yerleşen insanlarımız gelişi güzel yerleşerek ev ve işyerlerini kurma gayreti içerisinde olurlar. Bu plansız gelişme bugün bile İli olumsuz etkilemektedir.

 

İlçe merkezinde 26 mahalle mevcuttur.

Kırıkkale anlamı, tanımı:

Anadolu : Ön Asya'nın bir parçası olarak Türkiye'nin Asya kıtasında bulunan toprağı, Rum.

Kırık : Tavla oyununda oyun dışı bırakılan pul. Kırılmış bir şeyden ayrılan parça. Tam nota göre düşük olan (not). Saf renkten hafif uzaklaşmış. Gücenmiş, üzgün. Kırılmış olan. Melez. Kadının veya erkeğin yasalara ve törelere aykırı olarak ilişki kurduğu erkek veya kadın. Fay. Kırıntı. Kemiğin bir etki ile kırılması. Bir şeyin kırılan yeri.

Türki : Türkle ilgili. Türkçe.

Bölge : Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka.

Merkez : Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri. Bir işin öğretildiği yer. Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer. Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası. Belirli bir yerin ortası. Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek. Polis karakolu. Biçim, tarz.

 

İlçe : Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza.

Belediye : Bu örgütün bulunduğu bina. İl, ilçe, kasaba, belde vb. yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su, toplu taşıma ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, başkanı ve üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan örgüt, şehremaneti.

Statü : Tüzük. Kadro bakımından bağlı olduğu durum, pozisyon. Heykel. Bir kimsenin, bir kurum veya bir toplum içindeki durumu.

Arazi : Yeryüzü parçası, yerey, toprak. Yer.

Kırıkkaleli : Kırıkkale ilinden olan kimse.

Kırıkkalelilik : Kırıkkaleli olma durumu.