Kapan kapana nedir, Kapan kapana ne demek

Kapan kapana; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

  • Yağma edilir bir biçimde (satılmak)
  • Çok ucuz fiyatla (satılmak).

Kapan kapana anlamı, kısaca tanımı:

Kapan : Düzen, hile. Pazara satılmak üzere gelen yiyecek maddelerinin tartıldığı resmî büyük kantar ve bu kantarın bulunduğu yer. Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak.

Yağma : Akıncıların düşman topraklarına yaptıkları baskın, çapul. Birçok kişinin zor kullanarak ele geçirdikleri malı alıp kaçması, talan. Baskın veya zor kullanarak elde edilmiş olan. Yağmak işi.

Biçim : Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Tarz. Herhangi bir şeyin benzeri. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Biçme işi. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl.

Ucuz : Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı, pahalı karşıtı. Az emekle elde edilen. Bayağı.

Fiyat : Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha. Bir değer ile para birimi arasındaki ilişki. Bir mal veya iş gücü için uygun görülen para karşılığı.

 

Bir : Bu sayı kadar olan. Aynı, benzer. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Tek. Eş, aynı, bir boyda. Sayıların ilki. Sadece. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Beraber. Ancak, yalnız. Bir kez. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.

Çok : Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı. Aşırı bir biçimde.

Diğer dillerde Kapan kapana anlamı nedir?

İngilizce'de Kapan kapana ne demek? : zarf