Karın boşluğu nedir, Karın boşluğu ne demek

Karın boşluğu; bir anatomi terimidir.

  • Kaburga kemikleriyle kalça kemiklerinin arasında vücudun her iki yanında bulunan bölge

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Diyaframadan leğen boşluğunun girişine, ’e kadar devam eden boşluk, kavum abdominis.

İngilizce'de Karın boşluğu ne demek? Karın boşluğu ingilizcesi nedir?:

cavum abdominis

Karın boşluğu hakkında bilgiler

Karın boşluğu, (Latince: cavitas abdominis) insan vücudun en büyük boşluğu. Arkada omurga, önde karın kasları, yanlarda çeşitli kas katmanlarıyla, altta leğen bölgesinin tavanını oluşturan dokularla sınırlandırılmıştır; üstünü kaplayan diyaframla göğüs boşluğundan ayrılır. Karın boşluğunda sindirim kanalının büyük bir bölümü, karaciğer, pankreas ve dalak yer alır.

Karın boşluğu anlamı, tanımı:

Bölge : Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka.

Karın : Ahlaki açıdan kabul edilemeyen şeyleri kabullenme. İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi. İç, gönül, akıl, kafa. Gelen ve yansımış dalgaların girişimiyle oluşan duraklı dalgalarda en büyük genlikte titreşen noktalar. Döl yatağı. Mide. Bazı şeylerde şiş ve içi boş bölüm.

 

Kaburga : Gemilerde dış kaplamanın dayandığı iskelet. Eğe. Eğe kemiklerinin oluşturduğu kafes.

Kemik : Bu sert organdan yapılmış. İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı.

Kalça : Gövdenin arka bölümünde, bacakların birleştiği yerle bel arasındaki şişkin bölge.

İnsan : Âdemoğlu, âdem evladı. Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

Büyük : Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Büyük abdest. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Üstün niteliği olan. Önemli. Niceliği çok olan. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı.

Omurga : Sırt boyunca uzanarak vücuda destek sağlayan, kemikten, kıkırdaktan veya her ikisinden oluşan, içinde omuriliği barındıran kemik yapı. Gemi kaburgasının aşağı taraftan bağlı bulunduğu boy ekseni doğrultusunda boydan boya geçen ana yapı ögesi. Bir şeyin varlığı ile ilgili en önemli bölümü, temel, belkemiği, esas.

Katman : Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka. Bir toplum içinde makam, şöhret, meslek vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri, tabaka. Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı 1 santimetreden az olmayan tortul kayaç birimi, tabaka.

 

Karın boşluğuna kaburga yanından girilmesi : Son kaburgaya paralel bir kesi yapılarak karın boşluğuna girilmesi, parakostal laparotomi.

Karın boşluğuna orta hattan girilmesi : Karın çizgisinden bir kesi yapılarak karın boşluğuna girilmesi, mediyal laparotomi.

Diğer dillerde Karın boşluğu anlamı nedir?

İngilizce'de Karın boşluğu ne demek? : n. pit of the stomach, abdominal cavity

Fransızca'da Karın boşluğu : cavité abdominal

Almanca'da Karın boşluğu : n. Bauchhöhle