Memleket nedir, Memleket ne demek

Memleket; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke.
 • Bir kimsenin doğup büyüdüğü yer, şehir, yurt.
 • İklim ve üretim bakımından ele alınan bölge

"Memleket" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Memleket isterim / Ne başta dert ne gönülde hasret olsun" - C. S. Tarancı
 • "Lübnan portakal, turunç, hurma ve muz memleketiydi." - R. H. Karay

Yerel Türkçe anlamı:

Sıla

Ülke.

Memleket hakkında bilgiler

Ülke, bir devletin egemenliği altında bulunan, başkenti ve bayrağı olan, genellikle bağımsız toprakların tümü, memleket.

Ülke kavramı uluslararası siyasette oldukça tartışmalı kavramlardan birisidir. Ülkelerin genellikle kendi parlamentosu ve/veya hükümeti vardır. Ancak dünya üzerindeki bazı ülkeler başkentleri, kendi parlamentoları, hükümetleri, başbakanları veya devlet başkanları olduğu halde sınırlı sayıda ülke tarafından tanınırlar. Çin Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Osetya Cumhuriyeti, Kosova bu duruma örnek olarak verilebilir. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti gibi bazı ülkeler de hiçbir ülke tarafından tanınmazlar. Bazı ülkeler geniş olarak kabul görmekle birlikte sınırlı sayıda ülke tarafından tanınmazlar. Çin Halk Cumhuriyeti bu duruma örnek verilebilir.

 

Ülkeler konusunda tartışmalı bir diğer husus da bağımsızlık kavramıdır. Ülkeler genellikle bağımsızdır. Ancak İskoçya gibi bazı ülkeler parlamentoları ve başkentleri olduğu halde tam bağımsız değildirler. İskoçya, Birleşik Krallığa bağlı bir ülkedir.

Memleket ile ilgili Cümleler

 • Memleketim okyanusa komşu.
 • Hindistan benim memleketimdir.
 • Ali daha önce memleketinden uzaklara hiç gitmemişti.
 • Memlekette bir sürü avukat var.
 • On yıldır ilk defa memleketini ziyaret etti.
 • Bu şarkıyı duyduğumda memleketimi düşünüyorum.
 • Senin yaşın epeyce eski herhalde. Memlekette kara tahta kaldı mı? Artık yeşil ve beyaz.
 • Sizin memleket çok güzel.
 • Memleketinden bütün yolu beni görmek için geldi.
 • Memleketim Bolu'da patates aromalı köy ekmeği yedim.
 • Ben bu memlekete aşağım.
 • Memleketime geri döneceğim.
 • Memleketteki ebeveynlerime bir mektup yazdım.
 • Memleketimi asla unutamam.

Memleket kısaca anlamı, tanımı:

Devlet : Mutluluk. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Büyüklük, mevki. Talih. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.

Egemen : Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim. Sözünü geçiren, üstünlük kazanan.

 

Altın : Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au). Üstün nitelikli, değerli. Altından yapılmış sikke. Bu elementten yapılmış.

Toprak : Ülke. Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. Arazi, tarla. Memleketli. Kara. Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış.

Ülke : Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Devlet. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge.

Memleket havası : Halk türküsü.

Memleketler arası : Uluslararası.

Memleketçi : Memleketin her bakımdan yükselmesini, gelişmesini isteyen, bu yolda çaba harcayan kimse.

Memleketçilik : Memleketçi olma durumu.

Memleketli : Aynı memleketten olan kimse, toprak, yerdeş, hemşehri. Memleket halkı.

Memleketsizlik : Memleketsiz olma durumu.

Kimse kendi memleketinde peygamber olmaz : "insanların kendi çevrelerinde değeri bilinmez" anlamında kullanılan bir söz.

Ne ala memleket : Haksız ve yersiz işlerin hoş görüldüğü, kurallaştığı bir ortam için ters anlatışla "diyecek yok, ne güzel" anlamında kullanılan bir söz.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Büyü : Karşı durulamaz güçlü etki. Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, efsun, sihir, füsun, bağı.

Şehir : Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent, site.

Yurt : Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer. Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum. Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan. Göçebe Türklerin oturduğu çadır. Sahip olunan arazi, emlak. Diyar. Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan. Memleket.

İklim : Yeryüzünün herhangi bir yerinde hava olaylarına bağlı olarak gerçekleşen etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu, abuhava. Ülke, diyar.

Üretim : Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı.

Bakım : Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek. Bakma işi. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

Başkent : Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, hükûmet merkezi, başşehir.

Memleketsiz : Memleketi olmayan.

Diğer dillerde Memleket anlamı nedir?

İngilizce'de Memleket ne demek? : n. country, domain, land, homeland, motherland, mother country, bourn, bourne, native shore

Fransızca'da Memleket : pays [le], contrée [la]

Almanca'da Memleket : das Land, die Heimat

Rusça'da Memleket : n. страна (F), сторона (F), район (M), родина (F)