Moderateness türkçesi Moderateness nedir

Moderateness ingilizcede ne demek, Moderateness nerede nasıl kullanılır?

Immoderateness : Aşırılılık. Aşırı olma durumu. Mübalağalı olma durumu. Abartılılık. Abartmalı olma durumu. Şişirilmişlik. Aşırılık.

Moderatenes : Bir görüş, kanı ya da tutumun aşırılıktan kaçınılarak ortalama eğilimle benimsenme durumu. Ilımlılık.

Moderate breeze : Sakin meltem. Orta kuvvette meltem.

Moderate gale : Mutedil fırtına. Orta şiddette fırtına.

Moderate inflation : Ilımlı enflasyon. Enflasyon oranının hiçbir biçimde iki haneli rakamlara ulaşmadığı halde halkın açıkça etkilerini hissettiği ve fiyat artışlarının devam edeceği yönünde beklenti oluşturduğu ve sürdürdüğü enflasyon ortamı. krş. dörtnala enflasyon, hiper enflasyon, sürünen enflasyon.

Immoderate : Aşırı. Dengesiz. Çok fazla. Ölçüsüz. İtidalsiz.

Moderate sized : Orta büyüklükte.

Moderate item : Bir tutum sürekliliğinin uç değerlerini oluşturan aşırı sınarlar arasında yer alan ortalama tutumlara ilişkin sınar. Ilımlı sınar.

Moderate price : Uygun fiyat.

Moderates : Yatışmak. Hafifletmek. Azaltmak. Hafiflemek. Yatıştırmak. Ilımlılaştırmak. Yumuşamak. Ilımlı. Yumuşatmak. Başkanlık etmek.

İngilizce Moderateness Türkçe anlamı, Moderateness eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Moderateness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Temperateness : İçki içmeme. Perhizde olma. Mutedillik. Mülayimlik. Ilımanlık. Aşırıya kaçmama.

Dumping : Düşürüm. Rakiplerini piyasadan kaçırmak veya yok ederek piyasayı ele geçirmek ya da aşırı stokları eritmek amacıyla bir malın dış piyasa fiyatının iç piyasa fiyatından daha düşük tutulması. Bir malın satak ederinden daha düşük ederle satılması. bir malın yurt için satış değerinden indirim yapılma yoluyla yurt dışında daha düşük değerle satılması. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Çöp yığını. Boşaltım. Tenzilat. Atıklama. Dökme. Fiyat indirme.

Balminess : Hoş ve güzel kokulu. Hoş ve güzel koku. İyileştirici olma. Hoşluk.

Reasonableness : Akla yatkınlık. İnsaf. Kabul edilebilirlik. Mantıklılık. Makul olma. Uygunluk. Makulluk. İnsaflılık.

Decencies : Edep. Terbiye. Uygunluk. Ahlaklılık. Nezaket. Anlayışlılık. Ilım. İncelik. İtidal.

Clemency : Ilımanlık. Havanın güneşli ve ılık olması. Yumuşaklık. Müsamaha. Merhamet. Uysallık. Hoşgörü. Şefkat.

Special offer : Özel teklif. Kampanya. Promosyon. Özel indirim.

Moderate : Azalmak. Görüşleri aşırıya kaçmayan. Yatışmak. Hafifletmek. Başkanlık etmek. Yatıştırmak. Yumuşamak. Makul kimse. Ilımlılaştırmak. Orta.

Temperaments : Mizaç. İtidal. Yapı. Tabiat. Muvazene. Yaradılış. Huy. Meşrep. Akort. Coşku.

Equability : Düzgünlük. Değişmezlik. Yumuşaklık. Ilımanlık. Dengelilik.

Moderateness synonyms : degree, sangfroid, moderation, conservativeness, dumpings, modesties, composure, sleaziness, cheapness, temperament, special offers, golden mean, clemencies, sobriety, level, temperance, moderations, shoddiness, moderatenes, mildness, equanimity, inexpensiveness, modestness, immoderate, demureness, grade, continence, frugality, sale.

 

Moderateness zıt anlamlı kelimeler, Moderateness kelime anlamı

Expensiveness : Pahalılık.

Immoderation : Abartı. Ölçüsüzlük. Aşırılık.

Moderate : Yumuşamak. Ilımlı. Yatıştırmak. Hafiflemek. Ilımlılaştırmak. Yatışmak. Ilımlı kimse. Azaltmak. Başkanlık etmek. Yumuşatmak.

Moderateness antonyms : immoderate.

Moderateness ingilizce tanımı, definition of Moderateness

Moderateness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Temperateness. Moderation. The quality or state of being moderate.