Monoteist nedir, Monoteist ne demek

Monoteist; bir toplum bilimi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Monoteist hakkında bilgiler

Tektanrıcılık veya monoteizm, tek bir tanrının varlığına ya da tanrının birliğine duyulan inanç olarak tanımlanır. Monoteizm sözcüğü, etimolojik açıdan, Yunanca mono (tek) ve theoi (tanrı) sözcüklerinden türemiştir.

İnsanın Tanrı inancı soyut düşüncenin gelişme süreciyle bağlantılanır. İlk tanrılar somut, kendilerinden bereket, korunma gibi belirli amaç ve umutlar beslenen, kişisel tapınmalarla ilgilidir.

Monoteist anlamı, kısaca tanımı:

Tanrı : Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. As.

İnanç : Birine duyulan güven, inanma duygusu. Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma. İnanılan şey, görüş, öğreti. Tanrı'ya, bir dine inanma, akide, iman, itikat.

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Monoteizm : Tek tanrıcılık.

Sözcü : Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse.

 

Etimolojik : Köken bilimsel.

Yunan : Yunanistan'da yaşayan veya Yunanistan halkından olan kimse, Yunanistanlı, palikarya.

Tek tanrıcı : Tek tanrıcılığa inanan, monoteist.

Tek : İki ile bölünemeyen (sayı). Önüne getirildiği cümleye istek ve özlem kavramı katar. Eşi olmayan, biricik, yegâne. Birbirini tamamlayan veya aynı türden olan nesnelerden her biri. Sessiz, hareketsiz, uslu. Hiç, hiçbir. Yalnızca. Kadeh içinde belirli ölçüde olan (içki).

Diğer dillerde Monoteist anlamı nedir?

İngilizce'de Monoteist ne demek? : monotheist tektanrycy