Olağanüstü yedekler nedir, Olağanüstü yedekler ne demek

Olağanüstü yedekler; Maliye alanında kullanılan bir terimdir.

Teknik terim anlamı:

Bankaların, yasal yedekler dışında ayırdıkları yedek.

Bankaların sözleşmeleri gereğince ayırdığı yedekler.

Olağanüstü yedekler kısaca anlamı, tanımı

Yedekler : Oynayan oyuncuların dışında kalan oyuncular

Olağan : Sık sık olan, olagelen, doğal, tabii, olmadık karşıtı. Alışılmış olan, normal.

Olağanüstü : Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalade. Harikulade. Beklenmedik bir zamanda yapılan, önceden tasarlanmamış olan, fevkalade.

Yedek : Gereğinde kullanılmak için elde bulundurulan, asıl karşıtı. Hayvanı yedeğe alan ip, yular. Yularından çekilerek götürülen boş binek hayvanı. Redif. Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan.

Yasal yedekler : İleride karşılaşabilecekleri dokuncaların etkilerini önleme amacıyla bankaların ve ortaklıkların ilgili yasalarına göre her yıl ayırmak zorunluğunda bulundukları yedek paralar.

Gereğince : Gereği gibi, gereğine göre, gerektiği gibi, mucibince.

Sözleşme : Sözleşmek işi. Bu işlemi gösteren belge, mukavelename. Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat.

 

Gereği : Pazar.

Ayırd : Fayda.

Yasal : Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni, meşru, legal.

Banka : Faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlemleri yapan, kasalarında para, değerli belge, eşya saklayan ve ticaret, sanayi, ekonomi alanlarında çeşitli etkinliklerde bulunan kuruluş. Bankacılık işleminin yapıldığı yapı.

Yasa : Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun. Toplumsal hayat içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir mecburiyeti olan alışkıların bütünü. Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması şart olan temel. Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum.

Bank : Çoğunlukla parklarda ve bahçelerde oturulacak sıra.

Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sırık. Geniş. Ağız kavgası, çekişme.

Diğer dillerde Olağanüstü yedekler anlamı nedir?

İngilizce'de Olağanüstü yedekler ne demek ? : excess reserves