Pandemic türkçesi Pandemic nedir

 • Birkaç ülkeye yayılan (medikal tıp terimi).
 • Neredeyse kontrolden çıkmak üzere ve çok yayılmış olan salgın hastalık.
 • Veterinerlik alanında kullanılır.
 • Pandemik.
 • Bir hastalığın birden fazla ülke veya kıtada salgın halinde görülmesi.
 • Evrensel.
 • Pandemi.
 • Aynı zamanda birçok ülkede olan salgın. kıtalar arası salgın.
 • Yaygın.
 • Birkaç bölgeye yayılan salgın.
 • Genel.

Pandemic ingilizcede ne demek, Pandemic nerede nasıl kullanılır?

Pandemics : Yaygın. Pandemi. Birkaç bölgeye yayılan salgın. Pandemik. Genel. Neredeyse kontrolden çıkmak üzere ve çok yayılmış olan salgın hastalık. Evrensel.

Pandemia : Pandemi.

Pandemonium : Curcuna. Şamata. Velvele. Kıyamet. Gürültü. Cehennem. Gulgule. Şeytanların toplandığı yer. Kargaşa. Tantana.

Pandemonium broke out : Kıyamet koptu.

Pandemy : Pandemi. Coğrafi bir sınırlama olmaksızın belirli bir zaman periyodundaki enfeksiyonların sayısı.

Panderism : Pezevenklik.

Panderer : Hizmet veren. Pezevenk.

Pandermite : Pandermit.

Pandering : Pezevenklik. Fuhuşa teşvik. Kötülüğe teşvik etme. Pezevenklik etmek. Kötülüğe teşvik etmek.

Pandered : Fuhuşa teşvik etmek. Kötülüğe teşvik etmek. Deyyus. Dümbük. Pezevenk. Pezevenklik etmek.

İngilizce Pandemic Türkçe anlamı, Pandemic eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Pandemic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Global : Toplu. Küre biçiminde. Bütün dünyayı kapsayan. Tüm dünyayı ilgilendiren. Küresel. Dünya çapında. Tüm dünya ile ilgili.

Abaxial : Eksenden uzak. Aks kemiği dışında. Abaksiyal. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksen dışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksendışı.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

Commonest : Kaba. Park. Sıradan. Alelade. Halka açık yer. Adi. Meydan. Olağan. Bayağı. Ortak.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği.

Familiar : Samimi. Yakın dost. Sulu. Bildik. Büyülü hayvan (içine büyüyle ruh girmiş). Hizmetçi. Anlayan. Doğal davranışlı. Teklifsiz. Tanıdık.

Ecumenical : Tüm kiliselerin kabul ettiği. Tüm kiliselerin birleşmesini amaçlayan. Kiliselerin tümünü temsil eden. Bütün dünyada hıristiyan birliğini amaçlayan. Ekümenik. Ekümenlik. Kiliselerin evrenselleşmesi ile ilgili.

Cosmical : Kozmik. Geniş.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

 

Pandemic synonyms : a dna, allround, current, cosmic, epidemical, extensive, worldwide, across the board, expansive, disseminated, a crochordon, diffuse, abstract, universal, catholic, a c deformity, comprehensives, general, broad, broader, abdomen, pandemy, pandemics, abdominal pain, abattoir, pandemia, collective, a clay, epidemic, collectives, all comprehensive, comprehensive, diffusive.

Pandemic zıt anlamlı kelimeler, Pandemic kelime anlamı

Specific : Özellikli. Muayyen. Belli. Belli bir nesne ya da birime özgü olan. Kendine özgü. Bir türe özgü. Kendine has. Açık. Özgül. Spesifik.

Ecdemic : Başka bir yerden gelen. Yerli olmayan. Ekdemik.

Endemic : Endemik. Sık görülen. Yöreye özgü bitki örtüsü. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Özgü. Yerel bitki örtüsü. Bir bölgeye özgü, yerli olan. yıllık rapor edilen vakalarının sayısı sabit veya artmayan bir hastalık durumu. Yöresel hastalık. Belirli bir topluluğa özgü hastalık. Belirli bir yere özgü hastalık.

Pandemic ingilizce tanımı, definition of Pandemic

Pandemic kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Everywhere epidemic. Affecting a whole people or a number of countries.