Söz karışıklığı nedir, Söz karışıklığı ne demek

Söz karışıklığı; bir ruh bilimi terimidir.

  • Bir kelimenin yerine bir başkasını kullanma biçiminde görülen konuşma bozukluğu, kelime karışıklığı, parafazi

Söz karışıklığı anlamı, kısaca tanımı:

Karışık : Saf olmayan. Ayrı nitelikteki şeylerden oluşmuş. Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık. Dolu. Çalkantı, kargaşa, gerginlik içinde olan. Karışmış. Düzensiz, dağınık, intizamsız. Halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan.

Karış : Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Başkası : Diğer bir kişi, herhangi bir kimse, diğeri, ötekisi.

Kullanma : Kullanmak işi, istimal.

Biçim : Yakışık alan şekil, uygun şekil. Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.

Konuşma : Görüşme, danışma, müzakere. Konuşmak işi. Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılmış olan söyleşi, konferans.

 

Bozuk : Kızgın, sıkıntılı. Madenî para, bozuk para. Bozulmuş olan. Görevini yapamaz duruma gelmiş (organ). Türk halk müziğinde, bağlamadan biraz büyük ve meydan sazından küçük dokuz telli bir saz. Kötümser, gergin, huzursuz, karışık.

Parafazi : Söz karışıklığı.