Seröz nedir, Seröz ne demek

Seröz; Veteriner, Biyoloji alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Seruma ait, serum gibi ince ve sulu.

Serum üreten veya içeren.

Biyoloji'deki anlamı:

Serum ya da sulu sıvı.

Teknik terim anlamı:

Serumlu, sulu seruma ait, normalde vücudun seröz katlarında bulunan, yangı anında miktarı artan protein yapısında duru sıvı.

Seröz kısaca anlamı, tanımı

Enfeksiyöz serözitis : Riemerella anatipestifer enfeksiyonu

Seröz asinus : Seröz salgı yapan hücrelerin dairesel dizelenmesi.

Seröz atrofi : Kaşekside, vücut ağırlığındaki azalmaya paralel olarak depo yağlarındaki ilerleyici azalma ve yerine seröz nitelikli sıvı birikimi sonucu yağ dokusunun gri renkte, jelatinöz görünümde bir kitleye dönüşmesiyle belirgin bozukluk, kaşektik atrofi, yağların seröz atrofisi. Yağ hücrelerinde lipit vakuolleri küçülür ve bunların yerini proteinli bir sıvı alır.

Seröz bezler : Protein yapısındaki salgıları sıvı ve akıcı olan, hücrelerinin çekirdekleri yuvarlak, pankreastaki asinar hücreler gibi hematoksilin eozin boyasıyla iyi boyanan çok hücreli, dış salgı bezleri. Dış salgı bezlerindeki korpus glandulelerin sulu kıvamdaki salgısından oluşan, lümenleri dar, çekirdekleri yuvarlak ve ortada bulunan hücre toplulukları.

 

Seröz hücre : Vücutta sulu kıvamda salgı yapan ve apikal kısmında seröz tanecikler bulunan hücre.

Seröz kist : Akışkan nitelikte sıvı veya serum içeren patolojik boşluk.

Seröz yangı : Eksudatif yangılarda yangının başlangıcında, damarlardan serumun çıktığı dönem veya yangının en hafif biçimi.

Seröz zar : Vücut boşluklarının duvarlarını ve içindeki organları örten zar. Bağ dokusu tabakası üstündeki mezotelden oluşan, vücut boşluklarının duvarlarını ve içindeki organları örten zar, seroza.

Serözite : Sululuk, seröz sıvıların niteliği.

Serözitis : Seröz zarın yangısı, serozanın yangısı.

Yağların seröz atrofisi : Seröz atrofi.

Yumurtalıkta seröz inklüzyon kisti : Yüzey epitelinin yumurtalık içine girmesi sonu oluşan patolojik boşluk. Hormonal olarak etkin değildir, ancak çok sayıda ve büyük olduklarında ovulasyonu engelleyebilirler.

Protein : Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genel olarak sülfür, oksijen ve karbon ögeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş, yumurta akı, et, süt vb. yiyeceklerde bulunan, karmaşık yapılı doğal madde.

Miktar : Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik. Ölçü.

Anında : Çabucak. Aynı anda, o anda yapılan, simultane.

Normal : Kurala uygun, alışılagelen, olağan, düzgülü, aşırılığı olmayan, uygun. Aşırılığı, eksikliği ve taşkınlığı olmama, ortalama durum. Bir eğrinin bir teğetine değme noktasından çizilen dikme.

Yangı : Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile beliren irin toplaması, iltihap, enflamasyon.

 

Serum : Pıhtılaşma sonunda kandan ayrılan sıvı bölüm. Hücre yenilenmesini hızlandıran, deriyi besleyen, su kaybını, cildin solunumunu ve doğal savunmasını kuvvetlendiren sıvı. Mikroplu bir hastalığa veya zehirli bir maddeye karşı aşılanmış bir hayvanın özellikle atın kanından elde edilen sıvı madde.

Artan : Bakıyye (bk. kalan). Yarar, fayda. Üstünlük, meziyet, nitelik.

Katla : Kat, defa, kerre.

Diğer dillerde Seröz anlamı nedir?

İngilizce'de Seröz ne demek ? : serous