Televizyon dizisi nedir, Televizyon dizisi ne demek

"Televizyon dizisi" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Televizyon dizilerinde rol alan küçük çapta bir oyuncuydu." - A. Kulin

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

[Bakınız: dizi]

Televizyon dizisi hakkında bilgiler

Dizi, televizyonda belirli bir periyoda göre, genellikle haftada bir parçalar halinde yayınlanan TV programlarına verilen addır. Hafta içi her gün yayınlanan dizilere arkası yarın da denilebilir. Dizinin bir kerede yayınlanan kısmına bölüm adı verilir.

Dizilerin bir yılın sonbahar ya da yaz döneminde başlayan ve gelecek senenin baharında biten bölümlerine ise sezon denmektedir. Dizilerin 30 dakika, 45 dakika, 60 dakika, 90 dakika ve 120 dakika gibi süreleri vardır. Sezonlarda bölüm sayısı, genellikle 20-40 bölümdür, ancak bazı programların birkaç bölümden oluşan sezonları olabileceği gibi, 60-80 bölümden oluşan sezonları da olabilir. Yılın başından başlayan ve yılın sonuna kadar süren sezonlar da olabilir. Diziler aksiyon, dram, komedi, gerilim, bilim-kurgu, hiciv ve animasyon gibi türlerden oluşur. Bazı diziler ünlü bir romandan yola çıkılarak yapılır. Televizyon tarihinde ün yapmış ve uzun yayın başarıları ile tanınmış programlar da vardır.

Televizyon dizisi ile ilgili Cümleler

  • Simpsonlar popüler bir televizyon dizisidir.
  • "Ölüm Defteri" benim en çok sevdiğim on televizyon dizisinden biridir.
 

Televizyon dizisi anlamı, tanımı:

Dizi : Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri. Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra. Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü. Dizi film. Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma. Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra.

Televizyon : Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan aygıt, televizyon alıcısı.

Film : Sinemalarda gösterilen eser. Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak. Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü. Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit.

Peri : Çok güzel, alımlı, becerikli kadın. Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal ürünü varlık.

Genel : Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne).

Hafta : Birbiri ardınca gelen yedi günlük dönem.

 

Parça : Pasaj. Müzik eseri. Nesne. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Tane. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Güzel, alımlı kız veya kadın. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime.

Yayın : Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete vb., neşriyat. Radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program, neşriyat.

Program : Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, yetişek. Radyo ve televizyonda sunulan, haber, müzik, eğlence gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri. Siyasi partinin, toplumsal örgütün veya hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü. Okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge. Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi. İzlence. Tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt.

Dizi film : Bölümler hâlinde yayımlanan ve çoklukla aralarında konu bütünlüğü olan film, dizi, televizyon dizisi.

Diğer dillerde Televizyon dizisi anlamı nedir?

Almanca'da Televizyon dizisi : n. Fernsehserie