Tiering türkçesi Tiering nedir

 • Katman.
 • Katmanlar veya diziler halinde düzenleme işlemi.
 • Tabaka.
 • Bebek önlüğü.
 • Aşama.
 • Kat.
 • Sıra.
 • Bezeme kuşağı.
 • Dizi (üst üste dizilmiş şeylerde).
 • Müşterilerin farklı fiyat ve kanalları olan çeşitli hizmet paketlerini seçebileceği ödemeli televizyon operatörleri tarafından tekif edilen hizmet planı.
 • Oturma sırası (sinema).
 • Dizi.

Tiering ingilizcede ne demek, Tiering nerede nasıl kullanılır?

Cartierism : 1960’lı yılların başında paris match gazetesinin editörü fransız gazeteci raymond cartier’in yoksul ülkelerin iktisadi kalkınması için yapılan yardımların bu ülkelerde iyi bir biçimde kullanılmadığı gerekçesiyle, gelişmiş ülkelerin bu yardımları kendi ülkelerinde kullanmasını savunan ve kendi adıyla anılan siyasi öğreti. Kartiyerizm.

Two tier exchange rate system : Zorunlu bazı malların dışalımında sabit resmi kurun, diğer mallar için serbest piyasa kurunun uygulandığı döviz kuru sistemi. bk. çifte kur sistemi. İki bağlı döviz kuru sistemi. İkili kur sistemi.

Two tier : İki kademeli. İki katlı.

Tier : Kat. Oturma sıraları. Bezeme kuşağı. Katman. Oturma sırası (sinema). Tabaka. Aşama. Bebek önlüğü. Sıra. Dizi (üst üste dizilmiş şeylerde).

Tierce : Üçüncü çelgi. Üçlü seri. Sabah duası saati. Esas notanın üzerinde ses aralığı. Üç savutta da gövdenin yukarı-dışarı kesimini (doğrultusunu) korumak, için uygulanan çelgi. (namlu ucu yukarda, savut tutan el göğüsten az aşağıda ve dışta, tırnakları yere dönüktür. kesici kılıçta, namlunun kesici yüzü dışa dönük olarak daha aşağıdan uygulanır.). Üçlü takım. Yüz doksan litrelik fıçı. Fıçı.

 

Tiered : Sıralar şeklinde düzenlenmiş olan. (ödemeli tv kanalları ile alakalı) çeşitli kademeli paketler içerisinde düzenlenmiş (daha fazla kanal içeren ve daha pahalı olan her büyük paketle). Kat kat olan. Sıralar halinde düzenlenmiş olan. Sıralı.

Battier : Popo. Üşütük (argo terim). Kıç. Bir tahtası eksik. Çatlak. Deli. Üşütük. Kaçık.

Tierney kadane approximation : Tierney-kadane yaklaşıklığı.

Tierces : Sabah duası saati. Üçlü seri. Esas notanın üzerinde ses aralığı. Fıçı.

Tierra del fuego : Güney amerika'nın güney kıyıları açıklarında adalar grubu.

İngilizce Tiering Türkçe anlamı, Tiering eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Tiering ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Seasonableness : Dakiklik. Fırsatlar. Uygun zamanda meydana gelme özelliği. Olasılıklar.

 

Half way house : Uzlaşma.

Coverings : Örtü. Kapama. Kabuk. Sığınak. Kaplama. Koruma.

Lead : Öncülüğünü yapmak. Öncülük yapmak. İletme teli. Kurşun. Başoyuncu. Fazla tüketildiğinde zehirli etki yapan ağır bir metal. Önderlik etmek. Başını çekmek. Yıldız oyuncu. Bir oyundaki en önemli ve en ön plandaki oyun kişisi.

Preceding : Önde bulunan. -den önceki. Önce gelen. Önceki. Önce gelme. Mukaddem.

Milestone : Üzerinde mil işareti olan taş. Pille. Dönüş çekidi. Merhale. Kilometre taşı. Dönüm noktaları. Milat. Önemli olay.

Category : Grup. Zümre. Kesim. Ulam. Sınıf. Tür. Nesnel gerçekliğin ve bilginin en genel ve temel özelliklerini, yanlarını ve ilişkilerini yansıtan temel kavramların, her biri. Bilgisayar, sosyoloji alanlarında kullanılır. Kategori.

Coming : Gelecek (ay, yıl). İlerleyen. Yaklaşma. Gelme. Yaklaşan. Zuhur. Gelen. Gelecek. Önümüzdeki. Başarılı.

Layer : Birbiri üzerine serilmiş, yayılmış ya da kimyasal olarak oluşmuş, varlığı kimyasal ve fiziksel yöntemlerle belirlenebilen özdek bölgesi. Bilgisayar, kimya, madencilik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Katmanlara ayırmak. Yumurtlayan. Döşeyen kimse. Film tabanı üzerine sürülen çeşitli duyar özdek ya da koruyucu özdekten oluşan astar. Daldırmak. Kat kat kesmek.

Batteries : Takım. Atıcı (baseball terimi). Piller. Akü. Vuruş. Vurmalı çalgılar. Tavuk kafesleri dizisi. Borda topları. Seri.

Tiering synonyms : temporal arrangement, array, pastness, temporal order, nowness, degrees, thievish, spheres, degree, presentness, pinafore, futurity, lamellas, approach, craning, bed, alignment, flat, collection, crane, laminas, simultaneousness, simultaneity, bibbing, tiers, catena, succeeding, evolvement, horizon, sphere, estate, instances, shell.

Tiering zıt anlamlı kelimeler, Tiering kelime anlamı

Honest : Dürüst. Hilesiz. Doğru. Namuslu. Açık sözlü. Katışıksız. Sahiden. Saf. Açık yürekli. İçten.

Punctuality : Dakiklik.

Late : Rahmetli. Ölü. Gecikmiş. Geç. Merhum. Eski. Geçen. Geç kalan. Tehirli. Son zamanlarda olan.

Tiering antonyms : pastness, lateness, tardiness, timeliness, preceding, unseasonableness, futurity, untimeliness, early, middle, future, succeeding, past, earliness, seasonableness, presentness, present.