Tiroksin nedir, Tiroksin ne demek

Tiroksin; bir biyoloji terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Tiroit hormonlarının ilk keşfedileni

Biyoloji'deki anlamı:

(Yun. thyreos: kalkan; oxys: keskin) Tiroit bezinden salgılanan ve iyot kapsayan bir hormon.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Tiroit bezinin folikül boşluğundaki kolloit içerisinde üretilen, tirozin amino asit türevi bir hormon, tetraiyodotironin, T4. Karaciğer, böbrek, kalp ve birçok çevresel dokuda iyodunu kaybederek ve tiroit hormonunun etkin doku biçimi olan triiyodotironine çevrilir. En önemli işlevi bazal metabolizma hızını artırması, hücrelerin gelişme, büyüme ve normal çalışma işlevlerinin düzenlenmesi ve birçok sistemde çeşitli düzenleyici fonksiyonlarıdır. Hayvan besleme açısından kanatlılarda büyümeyi uyarıcı, yumurta ve süt ineklerinde süt verimini artırıcı etkiye sahip ancak yumurta ve ete geçebilme özelliğinden dolayı dikkatli kullanım gerektirir

Zooloji alanındaki anlamı:

(Yun. thyreos = kalkan, Yun.oxys keskin): Tiroyid bezinin salgıladığı ak ve camsı bir hormon olup vücudun büyüme ve gelişmesinde rol oynar.

İngilizce'de Tiroksin ne demek? Tiroksin ingilizcesi nedir?:

thyroxine

Fransızca'da Tiroksin ne demek?:

thyroxine

Tiroksin hakkında bilgiler

Tiroksin veya T4 ; tiroid bezi tarafından salgılanan, tirozin aminoasitlerinden üretilen, iyot atomları içeren bir hormondur.

 

T4, iki adet tirozin aminoasitine toplam 4 tane iyot atomunun bağlanmasıyla oluşur. Bazal metabolizma hızını arttırır, protein sentezine etki eder ve vücudun katekolaminlere (adrenalin vs.) olan duyarlılığını arttırır. Bazal metabolizma hızının artması, hücre reaksiyonlarının hızlanması, böylece daha hızlı ve yüksek oranda enerji açığa çıkması nedeniyle vücut ısısı yükselir. Soğuk iklimli bölgelerde yaşayan insan topluluklarının daha sıcak iklimde yaşayanlara oranla daha fazla T4 salgıladığı bilinmektedir.

Tiroksin kısaca anlamı, tanımı:

Hormon : İç salgı bezlerinden kana geçen ve organların işlemesini düzenleyen adrenalin, insülin, tiroksin vb. fizyolojik etkisi olan maddelerin genel adı. Bu maddelerin işlevini yerine getirecek özellikte yapay madde.

Tiroit : Tiroit bezi.

Taraf : Yön, yan, doğrultu. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Yöre, yer. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri.

Salgı : Hücrelerin, vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz. Güneş'ten dışarı doğru madde fırlaması.

İyot : Atom numarası 53, atom ağırlığı 126,92 olan, tabiatta, deniz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlanılan, bazı deniz bitkilerinde de çokça birikmiş olarak bulunan, mavimtırak esmer renkte katı bir element (simgesi I).

Atom : Yaprakları üst üste sarılı topak marul. Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri. Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık.

 

Adet : Sayı. Tane.

Toplam : Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn.

İlk : Birinci olarak, en başta. Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı. Herhangi bir şeyin en önde olanı, önce geleni.

Tiroksin bağlayan globulin : Karaciğerde sentezlenen, serumda tiroksini ve daha zayıf olarak triiyodotironini bağlayarak taşıyan glikoprotein yapısında bir plazma globulini, TBG. Elektroforezde, α1- ve α2-globulinler arasında göç eder.

Tiroksin bağlayan prealbumin : Tiroksin ve triiyodotironin taşıyan plazma proteini, TBPA.

Diğer dillerde Tiroksin anlamı nedir?

İngilizce'de Tiroksin ne demek? : Thyroxine