Uzman tasarcı nedir, Uzman tasarcı ne demek

Uzman tasarcı; Şehir alanında kullanılan bir terimdir.

Teknik terim anlamı:

Kent tasarlama uğraşısının gerektirdiği birçok bilim dallarında biraz bilgisi bulunmakla birlikte, bunlardan bir tanesinde üniversite üstü öğrenim görmüş, derin bilgi ve deneyim kazanmış kent tasarcısı.

Uzman tasarcı kısaca anlamı, tanımı

Tasarcı : Kentbilimde, genel olarak kent tasarlamasıyla uğraşan kimse. bk. kentbilim uzmanı

Tasa : Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam. Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede, güvensizlik içinde bulunulduğunda duyulan tedirgin edici duygu.

Tasar : Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plan.

Uzman : Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan. Bilirkişi. Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist.

Kent tasarcısı : Kentlerin düzgün ve tasarlı bir biçimde gelişmesi amacıyla düzentasar hazırlayan kişilerden oluşan kümeye başkanlık eden, kent ve tasarım bilimleri öğrenimi yapmış ve bu alanda uzmanlaşmış kimse. bk. kent-bilim uzmanı.

Üniversite : Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul vb. kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu, darülfünun.

 

Tasarlama : Tasarlamak işi.

Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak.

Bir tane : Bir adet. Biricik, eşsiz, yegâne.

Birlikte : Bir arada, beraberce, hep beraber. Yanında, beraberinde. Beraber.

Öğrenim : Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılmış olan çalışma, tahsil.

Bulunma : Bulunmak işi.

Deneyim : Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı, tecrübe, eksperyans.

Uğraşı : Uğraşılan şey, meşgale. Görev ve meslek dışında severek yapılan, dinlendirici, oyalayıcı uğraş, düşkü, hobi.

Bunlar : Bu zamirinin çokluk biçimi.

Birlik : Tek, bir olma durumu, vahdaniyet. Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen. Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması. Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk. Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet. Bir arada olma durumu, vahdet. Bölünmezliği içeren yalın bütün. En büyük değerdeki nota, dört dörtlük. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek.

Görmüş : Gören.

Dallar : Fürû' (bk. çocuklar, torunlar...).

Birçok : Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit.

Diğer dillerde Uzman tasarcı anlamı nedir?

İngilizce'de Uzman tasarcı ne demek ? : specialist planner