Uzun vokal nedir, Uzun vokal ne demek

Uzun vokal; bir dil bilgisi terimidir.

  • Uzun ünlü

Uzun vokal anlamı, kısaca tanımı:

Vokal : Sesle ilgili. İyi işlenmiş, düzenlenmiş ses. Ünlü.

Ünlü : Ses yolunda bir engele çarpmadan çıkan ses, sesli, sesli harf, vokal: a, e, ı, i, o, ö, u, ü. Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar, anlı şanlı.

Uzun ünlü : Ses süresi uzun olan ünlü, uzun sesli, uzun vokal: Âlem, âdet gibi.

Uzun : Ayrıntılı olarak, derinlemesine. İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı. Ayrıntılı. Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren.