Yalınlık nedir, Yalınlık ne demek

  • Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik.
  • Açık, süsten ve zorlamadan uzak, kolayca anlaşılabilen anlatım, sadelik

"Yalınlık" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Oyunun biçimi yalın. Özellikle bu yalınlık etkileyici." - A. Ağaoğlu

Diğer sözlük anlamları:

Çıplaklık.

Bilimsel terim anlamı:

Açık, süsten ve zorlamadan uzak, kolayca anlaşılabilen anlatım.

Osmanlıca Yalınlık ne demek? Yalınlık Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

sadelik

Yalınlık tanımı, anlamı:

Yalın : Çıplak, kınından çıkmış. Gösterişsiz, süssüz, sade (söz, yazı). Alev.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Birleşik : Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit.

Karmaşık : Çözeltide kendisini oluşturan parçalara iki yönlü olarak ayrışan (iyon veya birleşik), kompleks. Üstün teknolojisi olan, sofistike. İçinde aynı cinsten birçok öge bulunan, birbirine az çok aykırı birçok şeyden oluşan, mudil. Anlaşılması güç olan (durum), sofistike. Ögelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, komplike.

 

Sadelik : Yalınlık. Yalın olma durumu.

Zorlama : Zorlamak işi, zecir. Özellikle oynaklarda ara keseciklerinin fıtığı olarak beliren, bir organın zorlanmış olmasıyla ortaya çıkan aksaklık veya bozukluk. İçten gelmeyen. Zorlanarak sağlanan, cebrî.

Uzak : Eli, gücü veya hükmü yetişmez. Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı. Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan. Arada çok zaman bulunan. Yakın olmayan yer. İhtimali az olan.

Kola : Gömlek, örtü vb. şeyleri kolalamakta kullanılan özel nişasta. Kolagillerden, Afrika'nın sıcak bölgelerinde yetişen ve kola cevizi adıyla anılan, çekirdekleri kahveden daha uyarıcı olan bazı içeceklerde ve hekimlikte kullanılan bir bitki (Cola acuminata). Kolalama. Bu bitkinin yaprağından çıkarılan kokulu bir maddeyle kokulandırılan ve içine şeker, karbonat katılarak yapılmış olan içecek. Kâğıt veya bez yapıştırmakta kullanılan kaynatılmış nişasta bulamacı.

Diğer dillerde Yalınlık anlamı nedir?

İngilizce'de Yalınlık ne demek? : n. plainness

Fransızca'da Yalınlık : simplicité [la], nudité [la], précision [la]