Çarpıklaştırılmak nedir, Çarpıklaştırılmak ne demek

  • Çarpık duruma getirilmek

Çarpıklaştırılmak kısaca anlamı, tanımı

Çarp : Gelişi güzel çizilmiş, eğri

Çarpıklaştırılma : Çarpıklaştırılmak işi.

Çarpı : Kaba sıva, çarpma sıva. Birbiriyle çarpılan iki sayı arasına konulan işaret: "a x b" veya "a . b", "a çarpı b" diye okunur.

Çarpık : Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş, doğru karşıtı. Gerektiği gibi olmayan, düzgün olmayan. Aksi, ters, huysuz bir biçimde. Kötü.

Getirilmek : Gelmesi sağlanmak.

Getirilme : Getirilmek işi.

Getiri : Faiz. Yarar. Kazanç.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Duru : Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak. Pürüzsüz (ten). Arınmış, karışık olmayan (dil, üslup vb.).

Diğer dillerde Çarpık oyut anlamı nedir?

İngilizce'de Çarpık oyut ne demek ? : skew field