Anatomici nedir, Anatomici ne demek

  • Anatomi uzmanı.
  • Anatomi dersi veren öğretim üyesi

Anatomici kısaca anlamı, tanımı:

Anatomi : İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih. Beden yapısı, gövde yapısı. Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı.

Uzman : Bilirkişi. Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan. Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist.

Ders : Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bilgi. Öğrencinin öğrenmek zorunda olduğu bilgi. Bu bilgi aktarımı için ayrılan süre. Bir olayın bellekte bıraktığı öğretici iz, öğüt, ibret.

Öğretim : Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi.

Diğer dillerde Anatomici anlamı nedir?

İngilizce'de Anatomici ne demek? : [anatomico] adj. anatomic, anatomical, of the body structure of organisms

n. anatomist, one who studies anatomy, one who specializes in the study of the body structure of organisms