Anyon nedir, Anyon ne demek

Anyon; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin

Anyon hakkında bilgiler

İyon ya da yerdeş (Fransızca kökenli ion), bir veya daha çok elektron kazanmış ya da yitirmiş bir atomdan (veya bir atom grubundan) oluşmuş elektrik yüklü parçacıktır. Atomlar kararsız yapılarından kurtulmak ve karalı hale gelebilmek için elektron alırlar ya da kaybederler.Bunun için de başka bir atomla ya da kökle bağ kurarlar. Pozitif (+) elektrik yüklü iyonlara katyon, negatif (–) elektrik yüklü iyonlara anyon denir. Anyon ve katyon iyonların bağ yapma şekilleri farklı olabilir. Anyonlar elektron ortaklaşmasıyla ve elektron alış-verişiyle bağ kurarken katyon olan iyonlar yalnızca elektron alış-verişiyle bağ kurar.Bir hidrojen atomu kararlı hale geçmek istediğinde (1 elektron alarak) anyon haline gelir. Fakat Lityum atomu ise kararlı hale geçerken (1 elektron vererek) katyon haline gelir.

Anyon kısaca anlamı, tanımı:

Negatif : Gerçekteki aydınlık ve karanlık bölümleri tersine gösteren fotoğraf camı veya filmi. Olumsuz. Eksi, pozitif karşıtı.

Elektrik : Çarpıcılık, cazibe, canlılık. Bu enerjiden elde edilen aydınlanma. Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü. Fiziğin, bu enerji ile oluşan olaylarını inceleyen kolu. Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi.

 

Yüklü : Bir duyguyu, bir olguyu içinde veya üzerinde fazlaca bulunduran. Çok sarhoş. Yükü olan. Çok fazla, pek çok. Yapılacak işi çok olan. Paralı, varlıklı. Gebe. Çok çalışmayı gerektiren.

İyon : Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün.

Eksin : Anyon.

Köken : Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijin. Kavun, karpuz, kabak vb. bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları. Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden sap. Soy, asıl. Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe.

Elektron : Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı.

Kazan : Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap. Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap. Ankara iline bağlı ilçelerden biri.

Atom : Yaprakları üst üste sarılı topak marul. Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık. Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

 

Parçacık : Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül. Küçük parça, kırıntı.

Kararsız : Kararı olmayan. Dengesiz. Karar vermekte güçlük çeken, duruksun, tereddütlü, bikarar, mütereddit.

Diğer dillerde Anyon anlamı nedir?

İngilizce'de Anyon ne demek? : [Anyon] n. anion, negatively charged ion (Electricity)