Artı belgili hermitsel biçim nedir, Artı belgili hermitsel biçim ne demek

Artı belgili hermitsel biçim; Matematik alanında kullanılan bir terimdir.

Matematik'te terim anlamı:

Her eşitsizliğini sağlayan B Hermitsel ikidoğrusal biçimi.

Artı belgili hermitsel biçim kısaca anlamı, tanımı

Biçi : Erkek çocuk

Hermi : Duvarların üzerine konan ağaç, kiriş.

Hermitsel biçim : B(x,y) = B(y,x) koşulunu sağlayan B ikidoğrusal biçimi.

Artı : Toplama işleminde + işaretinin adı, zait. Fazlalık. Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulunan (sayı), eksi karşıtı, pozitif.

Belgi : Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan. Şiar.

Belgili : Belgiye dayanan, belirli olan.

Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz.

İkidoğrusal biçim : E ile F bir K sayıl oyutu üzerinde tanımlı iki doğrusal uzay olmak üzere, ExF den K ya bir ikidoğrusal gönderim.

Sağlayan : Tekeffül eden, mütekeffil.

Eşitsiz : Eşit olmayan.

 

Eşit : Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şey), müsavi. Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan (kimse).

Her : Önüne geldiği ismin benzerlerini "teker teker hepsi, birer birer hepsi, birer birer tamamı" anlamıyla kapsayacak biçimde genelleştiren söz.

B : Türk alfabesinin ikinci sırasında yer alan ve Be adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, çift dudak patlayıcısını gösterir. Nota işaretlerini harflerle gösterme yönteminde İngilizler b harfiyle “si”yi, Almanlar ise “si bemol”ü gösterirler. Bor elementinin simgesi. Van der Waals eşitliğinde moleküllerin kapladığı hacim. Regresyon kat sayısı. l.Bor. 2.5-Bromoüridin. Müzik edebiyatında ve dizgelerde Sİ notasını ifade eden harf. Ülkelerin, kurumların ve yatırım araçlarının orta güvenilirlik aralığını gösteren ve derecelendirme kuruluşu tarafından verilen not. B’nin sayıları arttıkça güvenilirlik derecesi yükselir; işaret değişiklikleri her bir konum için olumlu veya olumsuz gelişmelere işaret eder (BB, BBB, B+, BB- vb).

Diğer dillerde Artı belgili hermitsel biçim anlamı nedir?

İngilizce'de Artı belgili hermitsel biçim ne demek ? : positive definite hermitian form