Bölümlemek nedir, Bölümlemek ne demek

  • Birçok şey arasında, birbirine eşit veya benzer olanları kümelere ayırmak, sınıflamak, tasnif etmek, tasniflemek

İngilizce'de Bölümlemek ne demek? Bölümlemek ingilizcesi nedir?:

partition

Bölümlemek anlamı, kısaca tanımı:

Bölümleme : Bölümlemek işi, sınıflama, tasnif.

Bölüm : Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Çağ, devir. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.

Eşit : Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şey), müsavi. Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan (kimse).

Benzer : Benzeşim. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör. Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil.

Küme : Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek. Tümsek biçimindeki yığın. Tomar. Durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan alt grup. Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri. Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup.

 

Ayırmak : Bölmek. Farklı davranmak, fark gözetmek. Birbirinden uzaklaştırmak. Nitelik değişikliğini anlamak, fark etmek. İki veya daha çok kimse arasındaki anlaşmayı, uzlaşmayı bozmak. Seçmek. Bir şey veya yeri, bir şey veya kimse için kullanmayı belirlemek, tahsis etmek. Bir yeri bir engelle bölmek. Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak.

Sınıflamak : Bölümlemek.

Tasnif : Bölümleme.

Tasniflemek : Bölümlemek.

Diğer dillerde Bölümlemek anlamı nedir?

İngilizce'de Bölümlemek ne demek? : to classify

Fransızca'da Bölümlemek : classer, classifier, distribuer

Almanca'da Bölümlemek : v. klassifizieren, rubrizieren, spezifizieren, unterteilen