Boru paça nedir, Boru paça ne demek

  • Genişliği diz bölümüyle aynı olan pantolon paçası

Boru paça anlamı, tanımı:

Boru : Borazan. Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir.

Paça : Bu ayaktan yapılmış olan çorba. Pantolon, don, şalvar vb. giyeceklerde bacakların çıktığı aşağı bölüm. Kasaplık hayvanların ayağı.

Geniş : Çok. Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı. Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat. Bol (elbise). Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro. Eni çok olan, enli, vâsi.

Bölüm : Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Çağ, devir.

Aynı : Benzer. Başkası değil, yine o. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım olmayan.

Pantolon : Belden başlayan ve genellikle paçaları ayak bileklerine kadar inen giyecek.